Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) øker støtten til idretten samlet, men gir mindre penger til ledelsen i Norges Idrettsforbund. 
            (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix )

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) øker støtten til idretten samlet, men gir mindre penger til ledelsen i Norges Idrettsforbund. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene

Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad.

Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017.

Fakta om tildeling av spillemidler for 2018:

Slik fordeles spillemidlene til idretten neste år:

* Idretten totalt sett tildeles 710,9 millioner kroner. Det er en økning fra 684 millioner i 2017.

* Grunnstøtten til Norges Idrettsforbund (NIF) sentralt og regionalt kuttes fra 130 til 125 millioner kroner. Her hadde forbundet bedt om 137,5 millioner.

* Grunnstøtten til særforbundene økes fra 248 til 261 millioner kroner, som er i tråd med NIFs forventning.

* Regjeringen bevilger 169,9 millioner kroner til barne-, ungdoms- og breddeidretten, en økning fra 161 millioner for 2017.

* Støtten til toppidrett økes med 10 millioner kroner til 155 millioner kroner.

* Regjeringens målsetting med tilskuddsøkningen er at den i størst mulig grad skal bidra til aktivitet i lag og foreninger over hele landet.

* I tilskuddsbrevet for 2018 stiller Kulturdepartementet krav til blant annet godt styresett, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid og bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger.

Allerede ved fjorårets tildeling varslet Helleland at hun ville kutte i tilskuddet til NIFs sentralledd også for 2018. Dette gjentok hun også i et intervju i starten av november.

– Det er ingen grunn til å gå tilbake på det jeg sa for ett år siden etter det som er blitt kjent i de siste dagene, sa Helleland i kjølvannet av bilagsslippet som viste at NIF-toppene hadde brukt mye penger på mat og alkohol.

NIF hadde bedt om 137,5 millioner i grunnstøtte til forbundet sentralt og regionalt, men får bare 125 millioner kroner. Det er 5 millioner mindre enn for 2017.

Ønsker mer aktivitet

Samtidig som støtten til NIF-toppene slankes, økes summene til særforbundene, til toppidretten og til barne-, ungdoms og breddeidretten. Departementets målsetting er at tilskuddet skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

– Vi ønsker mer aktivitet for flest mulig, samtidig som vi sikrer gode vilkår for toppidretten, sier Helleland om fredagens vedtak.

Grunnstøtten til særforbundene går opp 13 millioner kroner til 261 millioner. Toppidretten får 10 millioner kroner mer (fra 145 til 155 mill.), mens tilskuddet til breddeidretten økes fra 161 til 169,9 millioner kroner.

Effektivisering og kjønnsbalanse

For to uker siden varslet Norges Idrettsforbund nedbemanning med om lag 15 årsverk. En av årsakene til dette var signalet om redusert støtte til staben.

– Etter at idretten selv stilte tydelig krav til toppledelsen i NIF om åpenhet rundt pengebruken, og at regjeringen reduserte overføringene til sentralleddet i NIF, har forbundet satt i gang med å effektivisere drift og ressursbruk. En åpen og effektiv organisasjon vil være sterkere rustet for framtiden og styrke grasrota og hverdagsaktiviteten i norsk idrett, sier kulturministeren.

I tilskuddsbrevet for 2018 skriver Kulturdepartementet at det stiller krav til blant annet godt styresett, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid og bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger.

(NTB)

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Leserinnlegg

«Det var ikke overgrepet som var jævligst. Det var tiden etterpå. Dagene etterpå var ekstremt slitsomme, og jeg husker nesten ingenting»

Jeg satt på bussen fra Molde, og tok en uformell og lett avgjørelse med å skrive et innlegg. Om hvorfor det er utrolig vanskelig å komme ut med «seksuelt overgrepsoffer» skrevet i panna, og fortelle sin #metoo-historie.

Ikea bekrefter Ålesund-planer

Men de sier ikke mer om når eller hva de skal bygge på Moa.