Departementet: – Partylimousinene må ha drosjeløyve

Mener partylimousiner bryter lova

Fylkeskommunen krever full stans i virksomheten til selskapet som driver parylimousiner, og får nå støtte fra Samferdselsdepartementet. – Vi fortsetter som før, sier daglig leder i P&P Entertainment.

  Foto: Marius Simensen

Ålesund

BAKGRUNN: Fylkeskommunen krever full stans for party-limousiner

Fylkeskommunen har bedt Samferdselsdepartementet vurdere om P&P Entertainment, som driver tilbudet med partylimousiner i Ålesund, har løyveplikt på lik linje med resten av drosjenæringa.

Samferdselsdepartementet konkluderer nå i et svarbrev til fylkeskommunen. Departementet er enig med fylkeskommunen.

P&P Entertainment har argumentert med at de ikke driver med persontransport, men at de er et underholdningsfirma og driver show i bilen.

Ifølge departementet er det derimot ikke avgjørende om transporten skjer som en rundtur, eller fra en plass til en annen.

– Selv om det blir markedsført/tilbydd pakker med ulikt innhold mot betaling, som også inkluderer persontransport med motorvogn, gjelder like fullt krava om løyve, skriver departementet, som konkluderer med at dersom persontransport mot vederlag drives med kjøretøy i personbilstørrelse, så gjelder krav om løyve for drosje eller selskapsvogn.

– Vilkår for å kunne få løyve er at søkeren oppfyller krav til god vandel, økonomi, faglig kompetanse og kjøreseddel, skriver departementet.

Partylimo vil fortsette som før

– Vi driver show og entertainment – ikke drosjevirksomhet. Vi kjører ikke folk fra A til B, men fra A til A – det vil si vi kjører tilbake til utgangspunktet, sier daglig leder Frank Eiksund i P&P Entertainment.

– Hva vil dere gjøre med saka?

– Vi gjør ikke noe med saka for vi har ikke fått noe anmeldelse. Vi fortsetter som før, akkurat som vi har gjort hele tiden. Jeg tar det med knusende ro. Vi har med oss så mange musikere og entertainment-folk som har hatt showene våre. De vet hva vi driver med, sier Eiksund.

Han tror han også har støtte hos folk i Ålesund.

Ifølge Eiksund er det kun ett selskapsløyve i Møre og Romsdal, og det er det Ålesund Taxi som har. Eiksund mener at fylkeskommunen må legge ut flere selskapsløyver, om det er det de vil ha.


Det er bedre med to limousiner enn ingen limousiner

Ålesunds «Pompel og Pilt» dobler bilparken.