Dødsannonser og takkeannonser

Regler og retningslinjer for dødsannonser og takkeannonser.
I dag

Dødsannonser sendes til annonse@smp.no

Frister:

Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tirs-lørdag)

Til mandag er fristen søndag kl 16.00. Annonser som leveres etter kl 14.00 på fredag, må være produsert i AdState, for at de skal komme med i mandagsavisa.

Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail.

Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.


Takkeannonser sendes til annonse@smp.no innen kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.

Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.