For noen tiår siden:

Et kvart hundreår siden Sigbjørn åpnet KredittBanken

Foto: Mattis Thoresen

For noen tiår siden

«I dagens vanskelige situasjon trenger Norge nye banker med rot og utspring i lokalmiljøet. Derfor hilser jeg KredittBanken i Ålesund velkommen, og håper den vil virke som en motor og pådriver for næringslivet i byen og distriktet i tiden som kommer», sa finansminister Sigbjørn Johnsen etter han hadde kappa tampen og latt skuta legge utpå.

Det hendte 4. januar 1993. Utafor lokalet vis-à-vis Arbeidern flokka både tallrike finansfolk og andre skuelystne seg til storhendelsen.

«Med den kjennskapen jeg har fått til nyskapningen, er jeg overbevist om at det nettopp er dette som vil skje», la ’n Sigbjørn godslig til.

Dog uten hatt. Det var vel noe seinere han la seg til vanen å stille i en fedora-variant eller mer uttalt cowboyaktige kreasjoner. Og da gjerne i forbindelse med fremleggelsen av kongerikets statsbudsjett.

Til venstre styreleder Per Sævik og til høyre den nye bankens direktør Dag Bjørneset.

«Det er ingen storbank som så dagens lys i går. Med en aksjekapital på vel 45 millioner kroner og åtte ansatte, sier det selv at aktiviteten til å begynne med ikke kan få det helt store omfanget. Men målet er å legge stein på stein til et byggverk som med tiden kanskje kan fylle mye av tomrommet etter den gamle Sunnmørbanken», skrev avisas næringslivsjournalist Torbjørn Vidhammer.

Tiltaket var 100 prosent sunnmørsfinansiert. Over i det nye tusenåret kom så islendingene i Glitnir og føyde et nytt kapittel til finanssagaen. Sic.