Retningslinjer Bedriftsannonse

Bestilling

Annonsebestilling gjøres via din faste konsulent i Sunnmørsposten

eller via kundeservice på telefon 70 12 00 00, e-post annonse@smp.no.

 

Frister for bestilling og produksjon av annonser

Bestilling og levering av materiell til produksjon
• Kl. 11.00, senest to dager før innrykk på tidkrevende annonser
• Kl. 15.00, senest to dager før innrykk på mindre og enkle annonser

Fristen til mandag er: 
• Kl. 11.00, torsdag på tidkrevende annonser
• Kl. 10.00, fredag på mindre annonser

 

Ferdigmateriell (publiseringsklart materiell)
• Bestilling senest kl. 12.00, to arbeidsdager før innrykk
• Levering av materiell, senest kl. 11.00 dagen før innrykk

 

Produksjon

Sunnmørsposten tilbyr produksjon av annonser og utvikling av kampanjer til alle våre mediekanaler.
 

For nett og mobil tilbyr vi å produsere både enkle web-annonser, mer kompliserte animasjoner og landingssider.
 

For mer info om hva vi kan tilby og priser ta kontakt med din faste konsulent eller ring kundeservice, tlf 70 12 00 00. Epost: annonse@smp.no
 

• Publiseringsklart materiell sendes på e-post til annonse@smp.no med kopi til konsulenten annonseplassen er bestilt av.

• Emnefeltet merkes med kundens navn og dato for publisering.

• Vennligst inkluder kontaktopplysninger slik at vi enkelt kan ta kontakt med annonseprodusent dersom vi oppdager feil ved annonsen.

• Oppgi hvor annonsene skal linke til og hvordan clickTAG (for flashannonsen) er stavet (clickTag, Clicktag, clicktag o.l.).

 

Produksjonstillegg

Papirannonser
For enkle annonseproduksjoner til papir har vi faste priser.
Pr. modul – kr 105,-


Nett/mobil
Pr. annonseformat - kr 990,-

Landingsside
Landingsside mobil - fra kr 2500,- 
PDF med blafunksjon - kr 1200,-

 

Regler for annonseutforming

Lyd
Sunnmørsposten tillater bruk av lyd i annonser, men krever at lyden aktiveres ved brukerklikk.
Dette gjelder også annonser med video og ekspanderende annonser.

Annonser med lyd må inneholde et godt synlig lydikon med mulighet for å skru av lyden.

Vekt
Annonser i våre digitale kanaler bør ikke overstige:
Nett - 80 kb i filstørrelse
Mobil - 25 kb i filstørrelse

Filtype
Nett
Image: Statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif),

Rich media: Animasjoner (flash swf) og HTML.
Det skal leveres en fallbackannonse (jpg eller gif-bilde) til alle flashannonser. Dette fordi brukere uten flash installert skal kunne få opp annonsen din.

Retningslinjer for flashannonser
Klikk her for retningslinjer

Annonseformater
Klikk her for annonseoversikt

 

Generell informasjon

Et annonsedøgn regnes fra midnatt til midnatt. Digitale kampanjer starter rett over midnatt dersom ikke annet er avtalt.