Dødsannonse/takkeannonse

Regler og retningslinjer for dødsannonser og takkeannonser

Dødsannonser sendes til annonse@smp.no

Frister:
Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tirs-lørdag)

Til mandag er fristen søndag kl 16.00.*
* Annonser som leveres etter kl 14.00 på fredag, må være produsert i AdState og leveres via begravelsesbyrå som bruker denne løsningen, for at de skal komme med i mandagsavisa.

Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail.

Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.


Takkeannonser sendes til annonse@smp.no
innen kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.

Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.