onsdag 14.02 2018

Leserinnlegg:

«Politikerne både i Sula og Ålesund vet svært lite om saka»

Leder om vegbygging:

«I bakevja i kampen om vegpengane»

tirsdag 13.02 2018

Leder om lærlingplasser:

«Må fortsette krafttaket for flere læreplasser»

Samferdsel:

«Vegene vi har vil bli bedre vedlikeholdt med De Grønne enn med de blå eller blågrønne»

Kronikk om vidareutdanning av lærarar:

«Skal ein forme gagns menneskje i skulen, treng ein fleire typar lærarar»

Skal ein forme gagns menneskje i skulen, treng ein fleire typar lærarar – slik ein treng fleire typar fag, undervisningsmetodar og elevar, skriv kronikkforfattaren.

mandag 12.02 2018

Ytring om psykisk helse:

«Det er vanskelig å se for seg at en «chatbot» sin kunstige intelligens kan erstatte menneskelig nærvær»

Leder om Spinraza-medisin:

«Et gledelig gjennombrudd for muskelsjuke barn»

søndag 11.02 2018

Leserinnlegg:

«Bussen kommer tidsnok 1 av 10 ganger»

Student Håvard Jåstad ved NTNU er langt fra fornøyd med busstilbudet i Ålesund.

Borgundfjordtunnelen:

«Vent på den endelige prisen før dere dømmer prosjektet nord og ned!»

«Tunneler – trygt eller farlig?»

Avdelingsingeniør Ole Jan Tønnesen i Statens Vegvesen skriver i denne kronikken at det skjer færre ulykker i tunneler enn på andre veger i fylket.

Leder om Bingsa-skandalen:

«Det er blitt avdekket en ukultur med økonomisk rot og manglende kontrakter»

fredag 09.02 2018

VR og 360-video i journalistikken:

– Tillit og truverd er grunnlaget for all god journalistikk, uansett korleis innhaldet blir presentert

Kronikk:

«Virtuelle muligheter og farer i journalistikken»

360-teknologi og virtuell virkelighet (VR) er på full fart inn i nyhetsredaksjoner verden over, og ved hjelp av teknologien kan journalister ta publikummet sitt med inn i dramatiske hendelser.

Leder om datatryggleik:

«Stadig hardare press mot den digitale forsvarsmuren»

torsdag 08.02 2018

LESARINNLEGG:

«Gjekk i fjøra og plukka rot: Full sekk på 20 minutt»

Leiar 9. februar:

«Ny vekst i nisjar kan gi nytt liv til turistbygder»

Hellesylt kan vere i ferd med å få eit nytt hotell.

LESARINNLEGG:

«Kor mange av desse ungdommane var offer for aggressivt drikkepress?»

Dei fleste har fått med seg MeToo-kampanjen og alt det som har dukka opp i kjølvatnet. I dette kjølvatnet ser vi at der ligg havarerte politiske karrierar, forliste framtidsvoner, helseproblem og så vidare, ja, ein kan berre tenkje.

onsdag 07.02 2018

Leiar 8. februar:

– Innovasjon Norge bør satse endå tyngre på maritime og marine næringar

I desse næringane er det stort potensial for auka verdiskaping.