Fra fadderuka 2014 på Høgskolen i Ålesund. Nå har NTNU inntatt lokalene på Nørve og Ålesund er blitt universitetsby.
            (Foto: Nils Harald Ånstad)

Fra fadderuka 2014 på Høgskolen i Ålesund. Nå har NTNU inntatt lokalene på Nørve og Ålesund er blitt universitetsby.Foto: Nils Harald Ånstad

Leiar 16. august:

«Nyttig samarbeid med studentar»

I dag er det offisiell opning av studieåret ved Høgskulen i Volda, og i morgon er det klart for immatrikuleringssermoni ved nye NTNU Ålesund. Hundrevis av ungdommar skal gjere seg kjent med Sunnmøre for første gong, og det er avgjerande at dei blir møtt på ein god måte. Medan Volda har skaffa seg eit namn som den beste studentbygda i Norge, er Ålesund i startfasen med å etablere seg som universitetsby.

I Sunnmørsposten laurdag etterlyste leiaren for Studentparlamentet i Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset, eit samarbeidsforum med kommunen som gjer det mogleg for studentane å bli høyrd i ulike saker. Det er eit konstruktivt innspel, som bør følgast opp snarast.


Krever en mer studentvennlig by

– Hvis Ålesund skal reklamere seg som en universitetsby, må de først legge til rette for studentene, sier Gjermund Kvernmo Langset i Studentparlamentet i Ålesund.


Trondheim blir brukt som døme på korleis eit slikt samarbeidsforum kan fungere. Trondheim studentråd er eit rådgivande organ for formannskap og bystyre. Trondheim har ein klar ambisjon om å bli den beste studentbyen i Norden, og har underteikna avtale med både NTNU, næringsliv, fylkeskommune og fleire organisasjonar om å gjere byen endå meir attraktiv for studentar. Ingen tvil om at dette samarbeidet har positiv effekt, både på kort og lang sikt. Denne Trondheimsmodellen var også utgangspunkt for partnarskapsavtalen «StudiebygdA» som vart inngått i Volda i 2013.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Studiebygda er eit samarbeid mellom Volda kommune, Høgskulen i Volda, Studenttinget i Volda, Studentsamskipnaden for Sunnmøre, Volda Næringsforum, Volda frivilligsentral, Sunnmøre Kulturnæringshage og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet er å styrke studiestaden Volda og skape betre kontakt mellom innbyggarar, studentar og nye tilflyttarar. Det å ha ein arena der ein kan snakke saman og utveksle idear er svært nyttig. Ålesund kommune kan gjerne innhente erfaringar frå både Volda og Trondheim når det gjeld samarbeid med studiemiljøa.Sjølv om det faglege tilbodet er viktigast når ungdom skal velje studiestad, må ein ikkje undervurdere verdien av eit godt studentmiljø. Ålesund var lenge – saman med Samisk Høgskole i Kautokeino – den einaste institusjonen for høgare utdanning i Norge utan eige studenthus. Det var mildt sagt dårleg reklame for byen. Så vart Studenthuset Banken etablert på Nørve i 2011 – og i dag er dette huset blitt altfor lite. Studentane ønskjer seg eit hus i sentrum, og dei bør bli høyrd. Både administrativ og politisk leiing i Ålesund har gitt uttrykk for vilje til å finne løysingar, og det er eit godt utgangspunkt.

Byutviklaren i Ålesund tek til orde for å finne ei mellombels ordning, i staden for å vente til den planlagde kulturhamna på sørsida står ferdig. Det er ein god ide, som sikrar at arbeidet ikkje stoppar opp. Kva som kan vere ei god mellombels løysing, er det behov for innspel om. Det kan gjerne bli tema for første møte i eit nystarta samarbeidsforum mellom studentar og kommune. Og då er arbeidet i gang.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 

Det er eit konstruktivt innspel, som bør følgast opp snarast

Leses nå
 

Forsiden nå:

Resultata tikkar inn:

Sula tar av i tv-aksjonen

Rundt 1.000 personar har vore innom på den direktesende folkefesten til tv-aksjonen i Langevåg.

Møre og Romsdal er på foreløpig 1. plass i tv-aksjonen

Klokka 21.15 låg Møre og Romsdal på topp på fylkesstatistikken på tv-aksjonen.

Åndalsnes

Syklist alvorleg skadd

Luftambulanse er rekvirert etter at ein syklist og ein bil har kollidert på Åndalsnes.

Hareidstemna

Moser heim att til Hareid

Grunna gittercellene i hjernen fann mange fram til Hareidhallen laurdag.

Barneteatret Vårt:

– Hvem vil du være om du kan velge helt selv?

Goodbye til alt vi må, skal og burde være, til rosa for jenter og blått for gutter. Hello til ei framtid der du kan være og se ut akkurat som du vil.