Stort behov Velferdsteknologi vil aldri erstatte menneskelig omsorg, men tar vi ikke i bruk ny teknologi vil vi gjøre mangelen på «varme hender» enda mer prekær. Illustrasjonsfoto
            (Foto: Junge, Heiko)

Stort behov Velferdsteknologi vil aldri erstatte menneskelig omsorg, men tar vi ikke i bruk ny teknologi vil vi gjøre mangelen på «varme hender» enda mer prekær. IllustrasjonsfotoFoto: Junge, Heiko

Leder 26. september

Eldrebølgens utfordringer må løses allerede i dag

Veksten i antallet eldre kommer til å skyte fart for alvor det kommende tiåret. Etter at vi har snakket og snakket om den kommende eldrebølgen i de to foregående tiårene, er det nå på høy tid at vi handler.

Framskrivninger av befolkningsutviklingen viser at antallet eldre over 80 år vil komme til å øke med 50 prosent i perioden 2020 til 2030. Dette vil stille både den kommunale eldreomsorgen og spesialisthelsetjenesten overfor svært krevende utfordringer.

Derfor er det slett ikke betryggende at det fortsatt ser ut til at kommunene er mer opptatt av å snakke om eldrebølgen enn å forberede oss på den. Eldreomsorgen sliter allerede i dag med rekrutteringsproblemer. Ifølge SSB vil behovet for arbeidskraft i eldreinstitusjonene øke med 200 prosent de kommende åtte årene.

Møtet med eldrebølgen handler likevel ikke bare om hvor mange sjukeheimsplasser den enkelte kommune har på tegnebrettet eller i sine økonomiplaner eller hvor mange helsearbeidere vi utdanner. Skal vi takle utfordringen må vi også tenke nytt om hvordan vi løser den.

Velferdsteknologi blir her et nøkkelord. I fagbladet Sykepleien uttaler avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet at kommuner som ennå ikke har kastet seg på den bølgen, bør starte nå. Så langt er det altfor mange kommuner som har valgt å sitte på gjerdet. Kombinert med rekrutteringsutfordringene er det en svært dårlig strategi.

Innføring av ny teknologi kan sjølsagt ikke erstatte varme hender eller høyt kvalifiserte omsorgsarbeidere. Ny teknologi kan imidlertid gjøre eldre i stand til å klare seg bedre hjemme lenger og slik redusere både sjukeheims- og arbeidskraftbehovet. Samtidig kan de ansatte i eldreomsorgen bli frigjort til de oppgavene der de trengs mest.

All omstilling tar tid. Det gjelder også innføring av ny teknologi i eldreomsorgen. Mehre påpeker at det vil ta tid før man kan hente ut gevinstene. I kommuner som lener seg tilbake og venter, vil det straffe seg i form av høgere kostnader seinere, men verst av alt: Et dårligere tilbud til morgendagens eldre.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 

I kommuner som lener seg tilbake og venter, vil det straffe seg i form av høgere kostnader seinere

Leses nå
 

Forsiden nå:

Resultata tikkar inn:

Sula tar av i tv-aksjonen

Rundt 1.000 personar har vore innom på den direktesende folkefesten til tv-aksjonen i Langevåg.

Møre og Romsdal er på foreløpig 1. plass i tv-aksjonen

Klokka 21.15 låg Møre og Romsdal på topp på fylkesstatistikken på tv-aksjonen.

Åndalsnes

Syklist alvorleg skadd

Luftambulanse er rekvirert etter at ein syklist og ein bil har kollidert på Åndalsnes.

Hareidstemna

Moser heim att til Hareid

Grunna gittercellene i hjernen fann mange fram til Hareidhallen laurdag.

Barneteatret Vårt:

– Hvem vil du være om du kan velge helt selv?

Goodbye til alt vi må, skal og burde være, til rosa for jenter og blått for gutter. Hello til ei framtid der du kan være og se ut akkurat som du vil.