torsdag 11.01 2018

Kommunereforma

«Grenseflytting for Bjørke og Viddal»

Det har vorte skapt eit bilete der det kan sjå ut til at der berre er ei lita gruppe unge vaksne på Bjørke som sende søknaden om grensejustering for Bjørke og Viddal.

tirsdag 09.01 2018

Ytring: Konkurransen om råstoffet

«Politikarane må akseptere at det finst andre legitime interesser enn dei som tener fiskebåtreiarane»

Sjømat Norge ønskjer ei stortingsmelding om fiskeripolitikken velkomen. Mykje av den politikken vi har i dag er basert på mytar og ei utdatert oppfatning av kva som er realitetane i næringa.

torsdag 04.01 2018

«En russisk romsdaling»

«Nye Ålesund er svært stor»

Lesarinnlegg:

«Skal vi møte framtidas krav må vi endre oss»

Jula er ei tid då forbruket er stort, både av mat, emballasje, varer og energi. Avfallshaugen vi etterlet oss er vi ikkje alltid like stolte over.

onsdag 03.01 2018

«Næringsrikt husholdningsavfall blir brent og avgassene sendes ut»

«Oljeboring i Barentshavet strider med Grunnloven»

Verdens klimagassutslipp har igjen økt, og ekstremvær rammer millioner av mennesker.

«NRK er ikkje balansert»

torsdag 28.12 2017

Ny turistveg:

«Ålesund–Kristiansund, den nye Atlanterhavsvegen»

Årim:

«Myter om gjenvinning»

onsdag 27.12 2017

Ørskogfjellet:

«Manglande krabbefelt er i strid med nullvisjonen»

Innlegg fra Kirkens SOS:

«Liv som henger i en tråd»

«Jeg er pusten langt der ute. Liv som henger i en tråd. Jeg er skyggen bak en rute. Det er jeg som brister nå.»

tirsdag 26.12 2017

Aud Farstad om Jugendstilsenteret:

«Jugendstilsenteret er ein tapt sjanse som lokalsamfunnet ber heile ansvaret for»