onsdag 07.02 2018

Tilsvar

BikBok svarer Emma (16)

Tilsvar til leserinnlegg om størrelser på klær.

tirsdag 06.02 2018

Innlegg:

«Kjære NAV! Jeg beklager at jeg gjorde en feil»

En stønadsmottaker beskriver i dette innlegget sitt møte med NAV-byråkratiet.

mandag 05.02 2018

Ytring:

«Det er lite hjelp i å grønmåle opplevinga i Geiranger viss ein ikkje får gjort noko med utsleppa knytt til reisa»

Ordførerne i Region Ålesund med klar beskjed:

«Et ressurssenter for havnæringene må legges til Sunnmøre. Hvor ellers?»

fredag 02.02 2018

E39-trasé i Skodje:

– Gløymer dei store ulempene ein motorveg vil føre til for innbyggjarar i Solnørdalen

Forfatterne av innlegget reagerer på at varaordføreren i Skodje ikke tar hensyn til andre områder i kommunen når han vil verne Svartløkenområde mot veg.

«Unødvendige nye dunker»

I dette innlegget kritiserer Ludolf Tranvåg Årim for å innføre flere bossdunker enn nødvendig.

Borgundfjordtunnelen

«Er tunnelen eit luftslott?»

I desse dagar blir reguleringsplan for veg- og tunnelprosjektet Mauseid-Vedde-Gåseid behandla i Sula og Ålesund kommunar.

torsdag 01.02 2018

Leserinnlegg om kraftproduksjon:

– Det handler om hvem som skal bestemme over vannkraften vår

Leserinnlegg om videreutdanning av lærere:

– Det er stor pågang av lærere som ønsker videreutdanning

Sissel Stokke slår tilbake om etter- og videreutdanning i dette leserinnlegget.

mandag 29.01 2018

Synspunkt:

Møreaksen, kaker og Geir Strand

Staten tar hele regningen når togene skal fram, men på Fergefri E39 skal det være bompenger. Tenk om regionen vår hadde en journalist i Oslo som kunne stille spørsmål til makthaverne om en slik fordeling, skriver Møreaksen-lederen.

Synspunkt:

Ros til Ina Giske

– Det er ei glede å sjå at det finst ein politikar som Ina Giske (Frp), som tek rolla si som ombodsmann for barn og familiar på alvor og praktiserer folkestyre.

Synspunkt:

«Lærere har stått i kø i årevis for å få videreutdanne seg. Det er ikke det som er saka.»

søndag 28.01 2018

«Forlystelse, maktkamp og alkohol»

Prisverdig at samfunnet, inkl. politiske partier, har opprydning, og at en del av synderne kommer fram og til og med angrer og bekjenner sine synder og lover bot og bedring.

«Norske sjåførar misser jobben»

Kabotasje er transport mellom stader i eit anna land enn der transportøren høyrer heime.

«Ikkje interesse for flat eksportveg?»

Statens vegvesen har lagt fram sitt forslag til ny E39 parsell Vik-Digernes og samtidig ny trase frå Vik til Remmen (til Tresfjordbrua).

onsdag 24.01 2018

Soningssenter: «Bevisst feil-informasjon fra Torve?»

«Barnevernet i Giske - eit plettfritt barnevern?»

Det er med undring ein les korleis leiarane i Giske kommune rankar seg saman i eit felles forsvar av eit plettfritt barnevern.

«Forutsigbart røykteppe fra Fiskebåt»