torsdag 08.03 2018

Jeg er Eva, jeg er 16 år og feminist

Flere kvinner til politikken

Er kvinnedagen for alle kvinner?

Ungdomspolitiker og kvinne

Kjære medsøstre, gratulerer med dagen!

fredag 02.03 2018

Drikkevannskilden i Brusdalen:

Edgar og Bjørns fem spørsmål til Ålesund kommune

Edgard Brevik og Bjørn H. Aarø ber Ålesund kommune om svar på fem spørsmål om drikkevannkilden i Brusdalen.

torsdag 01.03 2018

Grensejustering Sandøy-Aukra:

«Dette gir ei dyster utsikt for den nye kommunen, men ikkje uventa»

85 prosent av innbyggjarane på øyane Sandøy, Orten, Ona med fleire ynskjer grensejustering i Sandøy/Aukra for å bli ein del av Aukra kommune.

tirsdag 27.02 2018

Sirkulær økonomi

Årim-sjefen: Slik kan ei ny stortingsmelding bidra til betre handtering av avfall

Årim-leiar Øystein Solevåg skriv i dette innlegget korleis ei ny stortingsmelding kan bidra til ei betre handtering av avfall.

Ytring om eggdonasjon:

«Forenkling og bagatellar om eggdonasjon i Sunnmørsposten»

Eg ser med interesse at debatten kring bioteknologi blir tatt opp av Sunnmørsposten på leiarplass.

mandag 26.02 2018

Finansiering av helse og omsorg:

«Dette vert tungt for kommunane å bere»

Ordførar i Stordal reagerer på endringar i finansieringa av helse- og omsorgstenester i kommunane.

Kloakkrenseanlegg på Kvasneset:

«Kloakkforurensing er noe av den verste forurensingen vi kan få i en fjord»

Advarer mot Møreaksen:

«Dette er helt feil prioritering. Eksportvarene ut av fylket skal ikke til Molde sentrum.»

fredag 23.02 2018

Samferdsel:

«Brosundtunnelen er et byutviklings- og miljøtiltak av dimensjoner»

29. januar 2018 hadde Sunnmørsposten en artikkel med overskriften «Giftbombe på Ysteneset må vekk.»

Ytring om kloakkanlegg-planer på Kvasneset i Sula:

Ytring om kloakkanlegg på Kvasneset:

«Det er så vanskeleg å forstå at styresmaktene i Sula og Ålesund kan finne på å planlegge noko slikt»