Fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.
            (Foto: Svein Aam)

Fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.Foto: Svein Aam

Nesten halvering av sildekvoten

– Kvotar som sprett opp og ned gjer marknaden ustabil. Forvaltarane bør sjå nærmare på mekanismer for å regulere fangsten meir stabilt, seier fagsjef Kyrre Dale om dei nye kvoteråda for NVG-sild frå ICES.

Tysdag la havforskarane fram nye tilrådingar for kor mykje norsk vårgytande sild som bør fangstast i 2018. Medan råda vart meir enn dobla frå 2016 til 2017, er no anbefalingane ein reduksjon på 41 prosent for neste år. Maksimalt 384.197 tonn NVG-sild er rådet frå ICES.

Slike jo-jo-råd gir store utfordringar til fiskeindustrien, meiner Sjømat Norge.

For makrell og kolmule er det avtalt at kvotenivåa maksimalt kan reduserast med 20 prosent, og maksimalt aukast med 25 prosent frå år til år.

– Dersom vi hadde gjort det same for silda, ville vi unngått situasjonen i år der marknadane blir fylt opp med sild og prisane rasar ned, seier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.

Kranglar om minstepris på sild

Sildefiskarane er arrogante og gjer akkurat som det passar dei, meiner fiskeindustrien på land. Uforståeleg kritikk, svarer Sildelaget.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Milliardprosjekt i Torvik får igjen utsett byggefrist

– Trenerer totalt for andre som vil utvikle noko her

– Eg likar ikkje å klage. Men det er påfallande at ei bedrift får halde det gåande i nærare tolv år utan å byggje noko som helst.

Ylva ruller inn over Nord-Norge

Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen Ylva i Nord-Norge. Meldingen om uværets første skader kom tidlig torsdag. 

Politiloggen:

Mista førarkortet

Ein bilførar er fråteken førarkortet og politimeld etter å ha køyrt for fort i Skorgedalen i Vestnes.