Ombordfryst 2018:

Finn-Arne Egeness tror torskefesten fortsetter

De siste tre-fire åra har vært eventyrlig for sjømatnæringa, også for kvitfisk. I fjor ble det eksportert torsk for rekordhøge 9,1 milliarder kroner. Sjømatnæringa totalt eksporterte for 94,5 milliarder kroner.

Finn-Arne Egeness i Nordea Bank jobber med å analysere fiskerimarkedene.Foto: Per Ove Stige

Ombordfryst 2018
  • Mer enn 200 fra fiskerinæringa er samla til "ombordfryst-konferanse" i Ålesund i onsdag.
  • Tema for årets konferanse er «Tint fisk vinner nye marked».
Fiskeri

Vil torskefesten fortsette? Analytiker Finn-Arne Egeness fra Nordea Bank svarer ja. Torskekvoten er 13 prosent mindre i år, men prisen er forventa å øke med 11 prosent, sier Egeness.

Bearbeides nærmere markedet

Med en torskepris som nå er oppe i 34 kroner kiloet for rund, sløyd og hodekappa fisk, blir det også dyrere å sende fisken til for eksempel Kina for bearbeiding så tilbake til kunder i Europa, sier analytikeren.

Egeness tror at om 15-20 år er det slutt på å sende fisken halve jorda rundt for bearbeiding.

- Utviklinga er at fisken bearbeides nærmere markedet, særlig produkter med kort holdbarhet, sier Egeness. De største fiskemarkedene for Norge er Storbritannia og Portugal.

Fra Ombordfryst 2017: – Mange tiner fisken feil

Foredling i Norge

- Kan vi forvente at mer av fisken bearbeides i Norge?

- Det er rom for mer bearbeiding av fisk i Norge, sier Egeness. - Klippfiskindustrien foredler allerede betydelige mengder hvitfisk i Norge, og med ny teknologi kan vi forvente mer foredling av også fryst filet før eksport.


Storfangst for nye «Granit»

Heile 1.650 tonn rund vekt har de tatt i løpet av fem uker. Det er mye, det. Og ingenting går til spille.