Ombordfryst 2018:

Surofi forsøker å løse klippfisk-konflikt

Klippfisknæringa vil ha slutt på at hvitfisken omsettes i lukkede system. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi) har nå tatt initiativ til å forsøke å løse saken.

Klippfisk. Illustrasjonsfoto.Foto: Svein Aam

Ombordfryst 2018
  • Mer enn 200 fra fiskerinæringa er samla til "ombordfryst-konferanse" i Ålesund i onsdag.
  • Tema for årets konferanse er «Tint fisk vinner nye marked».
Fiskeri

- Vi har invitert hele landets trål- og autolineflåte til møter, sier Sveinung Flem, daglig leder i Surofi, til Sunnmørsposten.

I desember skreiv Sunnmørsposten at klippfiskindustrien mangler råstoff. Med Knut Haagensen i spissen ber de om at all fisk blir synlig i markedet. Hele Sjømat Norge stiller seg bak dette, senest under konferansen «Ombordfryst» i Ålesund onsdag.

- Vi mener myndighetene bør se på om retten til å fiske bør følges av en plikt til å gjøre denne fisken tilgjengelig for norsk fiskeindustri, sa fagsjef Kristin Alnes til de mer enn 200 frammøtte.

Også Surofi er bekymra for at stadig mer fisk omsettes utenom offentlige auksjoner.

Vil vurdere endringer

Det som skjer nå er at Surofi inviterer landets trål- og autolineflåte til møter i januar og februar for å drøfte saka.

Sveinung Flem, daglig leder i Surofi.Foto: arkiv

- Vi har avtalt møte også med ledelsen i Sjømat Norge. Vi diskuterer også dette temaet løpende med andre salgslag. Basert på denne dialogen med aktørene i næringen, vil vi vurdere om det skal gjøres endringer i omsetningssystemet for å sikre mer åpen konkurranse, slik Sjømat Norge etterlyser, sier Sveinung Flem.

Storfangst for nye «Granit»

Heile 1.650 tonn rund vekt har de tatt i løpet av fem uker. Det er mye, det. Og ingenting går til spille.