Fylkespolitiker Syver Hanken (H) mener Utdanningsutvalget burde ha lyttet til faglige råd fra administrasjonen.
            (Foto: PRIVAT)

Fylkespolitiker Syver Hanken (H) mener Utdanningsutvalget burde ha lyttet til faglige råd fra administrasjonen.Foto: PRIVAT

Utdanningsutvalget:

Flyttet Ålesund-skole nedover på prioriteringsliste

Høyre-politiker Syver Hanken er skuffet etter at Utdanningsutvalget flyttet Ålesund videregående skole fra 6. til 9. plass på prioriteringsliste.

Utdanningsutvalget behandlet i dag investeringsplanen for videregående skoler i Møre og Romsdal. Administrasjonen foreslo å starte med 30 millioner til «sørsideskolen» i 2017, men dette ble stemt ned i Utdanningsutvalget mot Høyre og Venstre sine stemmer.

– Det er urovekkende at flertallet velger å se bort fra faglige argumenter fra administrasjonen, som har bakgrunn i tilstand og hast, mener Hanken.

Ny skole

Ifølge utviklingsplanen skal undervisningen på Volsdalsberga avvikles når hele Ålesundsstrukturen er ferdig. Ålesund videregående skole skal samlokaliseres i ny skole på sørsida av sentrum, og prosjektet har en forventet kostnad for fylkeskommunen på 650 millioner.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik skriver i sakspapirene at det er viktig å komme i gang med utbyggingen av skolen, men sett i lys av fylkeskommunens økonomi og kapasitetsbehov fram mot 2030, må prosjektet reduseres i omfang.

– Den enkleste måten å gjøre dette på er å bygge ut sørsideskolen i flere trinn og i mellomtiden beholde Latinskolen som lokaler for Ålesund videregående skole. Det er derfor lagt inn 300 millioner kroner til første byggesteg av «Sørside-skolen», påpeker Guttelvik.

Kan bli utsatt

Ifølge Hanken lå det inne 30 millioner til oppstart i 2017, og 135 millioner i både 2018 og 2019. Om Utdanningsutvalget sitt vedtak blir stående i fylkesutvalget og hos fylkestinget, så blir alt skjøvet ett år ut i tid.

– Vi mener at det som burde stå for tur er en ny skole på sørsida. Volsdalsberga, kulturskolen og musikk, dans og drama har ikke gode nok lokaler i dag. At man flytter skolen fra 6. til 9. plass på prioriteringslista er veldig synd, mener Hanken.

Han mener dette er kritisk for Ålesund videregående skole og Volsdalsberga.

– Gått politikk i saken

– Det er synd at resten av utvalget har latt det gå politikk i dette her, fortsetter han.

– Hva mener du med det?

– Resten av utvalget ser bort fra de faglige vurderingene adminsitrasjonen har lagt til grunn. Jeg bemerker at det er et stort nordmørsflertall blant de som stemte mot. De som er skadelidende er elevene som må gå på Volsdalsberga.

Stort behov

Fylkesrådmann Guttelvik mener at ny skole på sørsida av Ålesund har en tilleggsverdi mer enn å være kultur- og videregående skole. Han mener det er et utviklingstiltak for Ålesund sentrum i strategien rundt å forsterke kollektivtilbudet. Kommunen eier kulturskolen, hvor Fagerlia har musikkundervisning. En tilstandsanalyse utarbeidet av kommunen viser særdeles store behov. Tilstandsregistrering på Volsdalsberga viser også at skolen trenger store rehabiliteringstiltak. Det er ikke økonomisk forsvarlig å ruste opp bygget.

Hanken forteller at det var enighet i Utdanningsutvalget om de tre øverste skolene på prioriteringslista (Romsdal, Spjelkavik og Fagerlia). Deretter ble det omrokkeringer nedover slik at Ålesund videregående endte opp på 9. plass. Et alternativt forslag fra Bjarne Elde fikk 7 mot 4 stemmer.

Håper fylkestinget snur

– Saken går videre til fylkesutvalget og fylkestinget, og forhåpentligvis er den ikke ferdigkjempet. Jeg håper de fatter en annen beslutning basert på faglige kriterier, sier Høyre-politikeren.

Hanken mener at det blir krevende for Ålesund i budsjettrundene om vedtaket blir stående.

– Utdanningsutvalget er instansen som får forslaget først, og som legger tonen for behandlingen videre. I dag gikk startskuddet for det jeg tror blir en lang debatt, sier Hanken.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Ditt fulle navn må enten gå fram av epost-adressen eller oppgis som brukernavn/Facebook-profil

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

– Såpeglatt og livsfarlig:

– Glatte veger over alt

Flere biler har kjørt av vegen. På E39 ved Plantasjen har to biler kollidert, opplyser politiet.

Låveveggen tatt av stormen

– Det må ha danna seg ein ekstrem vind

– Det ser nesten ut som ein eksplosjon, seier Jan Arve Skåravik, som eig det tidlegare småbruket ved Vatnefjorden.

Fem går videre i Ungdommens musikkmesterskap

– Kjekt å se spillegleden

Fem unge klassiske musikere går direkte videre til det nasjonale mesterskapet i januar.