<strong>Møre og Romsdal:</strong> – Vi satser på innovasjon og verdiskaping knyttet til bærekraft, muliggjørende teknologier og kommersialisering, sier EU-koordinator i fylket, Linn Kristin Akslen-Hoel. Arkivfoto: Staale Wattø.

Møre og Romsdal: – Vi satser på innovasjon og verdiskaping knyttet til bærekraft, muliggjørende teknologier og kommersialisering, sier EU-koordinator i fylket, Linn Kristin Akslen-Hoel. Arkivfoto: Staale Wattø.

Møreforsking i førersetet

EU-nettverket Horisont 2020 er etablert. I Møre og Romsdal heter det Horisont 2020 Nordvest. Prosjektansvaret ligger hos Møreforsking i Ålesund.

Horisont 2020 Nordvest beststår av FoU-miljøene i regionen, næringslivet er representert gjennom klyngene og ulike virkemiddelaktører. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeidsstrukturer og arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter.

Det skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid som vil bidra til å styrke innovasjons- og konkurranseevnen i fylket. Det overordnede prosjektmålet er å bidra til at FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor i vår region utvikler prosjekter som skaper merverdi for regionen.

Dette skal skje innenfor prioriterte områder der regionen har konkurransemessige fortrinn, ifølge EU-koordinator i Møre og Romsdal, Linn Kristin Akslen-Hoel.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Gav over 100 kroner per innbyggjar:

Sula tok av i tv-aksjonen

Rundt 1.000 personar har vore innom på den direktesende folkefesten til tv-aksjonen i Langevåg.

Møre og Romsdal er på foreløpig 1. plass i tv-aksjonen

Klokka 21.15 låg Møre og Romsdal på topp på fylkesstatistikken på tv-aksjonen.

Åndalsnes

Syklist alvorleg skadd

Luftambulanse er rekvirert etter at ein syklist og ein bil har kollidert på Åndalsnes.