Fulgte ikke opp styrevedtak i Sebastian-saka:

Hevder de ikke hørte noe

Både helseministeren og styret i Helse Møre og Romsdal forsikret om at det skulle gjennomføres risikoanalyser før barneavdelingen i Kristiansund ble helgestengt. Foretaket stolte i stedet på gamle analyser. Nå er HMR siktet av politiet.

Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Helseminister Bent Høie (H) sa i Stortinget at før barneavdelingen skulle helgestenges, så skulle det gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Dersom det avdekkes uhensiktsmessige konsekvenser i denne analysen, skal det iverksettes kompenserende tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet, understreket Høie.

Politiet om Helse Møre og Romsdal:

– Skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold

Politiadvokat Knut Meek Corneliussen har sendt Sebastian-saken over til statsadvokaten.


LES OGSÅ: Foretaket droppet nye undersøkelser (krever abonnement)

Skulle spare

Det var sommeren 2014 at styret i Helse Møre og Romsdal vedtok helgestenging for å spare penger etter innstilling fra daværende direktør Astrid Eidsvik. I oktober samme år ble vedtaket iverksatt.

I stedet for å gjøre nye analyser av risiko mente helseforetaket at analyser fra oktober 2013 var gode nok. Nå er Helse Møre og Romsdal siktet for mangelfull organisering som sørget for at Sebastian Ødegaard på ti måneder fikk uforsvarlig helsehjelp.

Her kan du lese analysen

Sebastian døde under transport fra Kristiansund sjukehus til St. Olavs Hospital 22. februar 2015.

Helse Møre og Romsdal siktet i Sebastian-saken

Helse Møre og Romsdal (HMR) er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.


Kraftig kritikk

Statens helsetilsyn har kommet med kraftig kritikk rundt at forberedelser, rutiner og risikovurderinger ikke var gode nok i forkant av stengingen.

Sommeren 2014 sluttet styret seg til Eidsviks formulering: «Før vedtaket settes i verk skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Dersom det avdekkes uhensiktsmessige konsekvenser, skal det iverksettes kompenserende tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet».

– Ble klart for styret etterpå

– Først da hendelsen med Sebastian skjedde i februar 2015, ble det klart for styret at det ikke var gjort noe mer med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen). Styret la til grunn at det skulle gjennomføres en slik ROS-analyse før helgestenging kunne iverksettes, sier styreleder Stein Kinserdal til Rbnett (krever abonnement).

Kun helseforetaket er siktet

Både Helse Møre og Romsdal, legevakta i Kristiansund og Rikshospitalet har fått kritikk etter dødsfallet, men kun helseforetaket er siktet av politiet, og risikerer bot om statsadvokaten konkluderer med påtale.

I tiden rundt helgestenging i Kristiansund hadde Ambulanseforetaket med drift og personell blitt innfaset i Helse Møre og Romsdal. Man hadde også gått fra to til én AMK-sentral i fylket.

– Fikk ikke tilbakemelding

På spørsmål fra Romsdal Budstikke svarer styreleder Kinserdal at styret ikke fikk noen tilbakemelding på at det var risiko ved å stenge barneavdelingen i helgene.

– Nei, det mener jeg med hundre prosent sikkerhet at vi ikke fikk.

Om han visste om risiko rundt tilbudet, ville han ikke godtatt helgestenging før det var satt inn kompenserende tiltak.

– Tida der helgestenging ble anbefalt fra administrasjonens side kom samtidig som det skjedde endringer i eierskapet til ambulansene og samtidig som AMK-sentralene ble lagt om. Det stiller krav til at informasjon må utveksles og at rutiner må sikres, sier Kinserdal til Romsdals Budstikke.

Etterlyste styret ROS-analyse i perioden etter vedtaket ble gjort juni 2014?

– Nei, jeg kan ikke huske at styret gjorde det. På prinsipielt grunnlag tilligger det administrerende direktør å følge opp styrevedtak og eventuelt iverksette styrevedtak, eller komme tilbake til sitt styre dersom vedtak ikke skal/bør gjennomføres, svarer Stein Kinserdal i en sms til smp.no.

Mange slo alarm

Sunnmørsposten har fått innsyn i en rekke bekymringsmeldinger og advarsler rundt det som var på gang i nordmørsbyen i 2014. Tidligere er det kjent at både Pasientombudet, leger og privatpersoner har stilt spørsmål rundt om tilbudet var forsvarlig.

Slo alarm måneder før dødsfallet:

Helse Møre og Romsdal svarte Pasientombud Runar Finvåg at omleggingen til helgestengt barneavdeling i Kristiansund var forsvarlig.


Verken styret, som ikke fulgte opp eget vedtak, eller administrasjonen eller Helse- og omsorgsdepartementet reverserte beslutningen på bakgrunn av dette.