Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto

Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto

Regjeringen velger flere hovedveier mellom øst og vest

Regjeringen og samarbeidspartiene vil ikke velge mellom riksvei 52, riksvei 7 eller E16 som ny stamvei mellom øst og vest.

Regjeringen er enig med KrF og Venstre om å velge flere veier som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134 Haukelifjell som allerede er valgt.

Det kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo mandag.

Det er bare litt over et år siden samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa at en ikke oppnår samfunnsmessige gevinster dersom investeringsmidlene spres tynt utover.

Rv 52 Hemsedal skal videreutvikles som en hovedvei for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.

NHO både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har gått inn for Hemsedal. At riksveg 52 utvikles for næringstransport er positivt, bekrefter regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal nå etter at tildelingen er kjent.

Vegvesenet har tidligere vurdert denne traseen som bedre enn riksvei 7 blant annet når det gjelder samfunnsøkonomi .

Rv 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.

E16 Filefjell skal fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt. Dette er dagens stamvei.

– Øst-Vest-utredningen konkluderte med at det burde velges to hovedveier mellom øst og vest i et 2050-perspektiv. Det er nå enighet om at det velges flere veier i tillegg, sier Morten Wold.

Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles "samordningsstrekninger". Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.

Hovedvei øst-vest

* Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedveiforbindelse for næringstransport.

* Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.

* E16 over Filefjell skal fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt. Dette er dagens stamvei.

* Det er fra før klart at E134 skal være en av hovedveiforbindelsene.

* Også riksvei 50 Hol-Aurland regnes blant de viktige fjellovergangene, men denne er ikke med i satsingen.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Nattsvart sinn i sommerlyset:

Ensomheten tar ikke ferie

Hva gjør du nå? Kanskje stopper du opp og skriker mot himmelen. Kanskje lar du panna falle inn mot nærmeste stødige trestamme og kanskje, stående slik, gråter du en innbitt, ærlig gråt, som bare fuglene i trekrona over deg kan høre. Eller kanskje synker du sammen mellom gras, siv og greiner.

Slinningsbålet

Vekslende vær lørdag:

Slik blir det under bålet

Lørdag bærer preg av byger, men når Slinngsbålet tennes klokka 21.00 ser det ut til å bli opphold. - Og kanskje et lite solglimt!

Fra klokka 19.00:

Direktesending fra Slinningsbålet

Lørdag tennes Slinningsbålet, Sunnmørsposten og Bypatrioten sender direkte fra Slinningen fra klokka 19. Svart skjerm? Prøv en annen nettleser enn Explorer.