Illustrasjons foto fra Odim Hjørungavåg.
(Foto: Knut Arne Aarset)

Illustrasjons foto fra Odim Hjørungavåg. Foto: Knut Arne Aarset

Forsiktig optimisme blant norske industriledere

Nedgangen i produksjonsnivået for norsk industri er i ferd med å flate ut, og flertallet av norske industriledere ser positivt på utviklingen.

Krisen i oljeindustrien innvirker fortsatt negativt på norsk leverandørindustri, men den samlede industriproduksjonen viser en utflating i første kvartal av 2017, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.

Dette er første gang den samlede produksjonsutviklingen ikke er negativ siden første kvartal 2015, viser tallene fra konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den generelle bedømmelsen for andre kvartal av 2017 er dermed positiv blant flertallet av industrilederne, melder SSB. Dette gjelder spesielt innen innsatsvarer og konsumvarer.

For produsenter av investeringsvarer var det en ytterligere nedgang i produksjonen. Dette skyldes krisen i oljeindustrien, som sørger for lav aktivitet hos leverandører til olje- og gassektoren. Dette rammer særlig næringer som maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Produsentene av innsatsvarer hadde en vekst i produksjonen i siste kvartal, med en oppgang innen trelast- og trevareindustri og kjemiske råvarer. Det var også vekst innenfor konsumvarer, særlig innen næringsmiddelindustrien,

Selve konjunkturindikatoren for industrien var i 1. kvartal 2017 på 1,1 (sesongjusterte nettotall) og har gått ned fra -0,2 i forrige kvartal. Dette er første gang indikatoren er positiv siden tredje kvartal 2014, men den er fremdeles under det historiske gjennomsnittet på 3,0.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at det vil falle.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Kleven i krise:

Kleven verft har 4 milliardar i gjeld

Fire milliardar kroner i gjeld og underskot på ein halv milliard to siste åra. Det er den dramatiske situasjonen for Kleven verft.

Positiv ordfører:

Tror Kleven får nye lokale eiere

– Jeg er ganske rolig i forhold til at jeg tror de finner en løsning for Kleven, sier Ulstein-ordfører Knut Erik Engh.

Trodde ikke at brannvesenet skulle komme så kjapt bare for en hund

Tirsdag ettermiddag var Ålesund brannvesen ute på et sjeldent oppdrag.

Her er «Polarstar» på veg heim att til Brandal

Den nyrestaurerte ishavsskuta Polarstar er på veg heim til Sunnmøre etter at skuta har gått frå kai i Polen.