Illustrasjons foto fra Odim Hjørungavåg.
(Foto: Knut Arne Aarset)

Illustrasjons foto fra Odim Hjørungavåg. Foto: Knut Arne Aarset

Forsiktig optimisme blant norske industriledere

Nedgangen i produksjonsnivået for norsk industri er i ferd med å flate ut, og flertallet av norske industriledere ser positivt på utviklingen.

Krisen i oljeindustrien innvirker fortsatt negativt på norsk leverandørindustri, men den samlede industriproduksjonen viser en utflating i første kvartal av 2017, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.

Dette er første gang den samlede produksjonsutviklingen ikke er negativ siden første kvartal 2015, viser tallene fra konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den generelle bedømmelsen for andre kvartal av 2017 er dermed positiv blant flertallet av industrilederne, melder SSB. Dette gjelder spesielt innen innsatsvarer og konsumvarer.

For produsenter av investeringsvarer var det en ytterligere nedgang i produksjonen. Dette skyldes krisen i oljeindustrien, som sørger for lav aktivitet hos leverandører til olje- og gassektoren. Dette rammer særlig næringer som maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Produsentene av innsatsvarer hadde en vekst i produksjonen i siste kvartal, med en oppgang innen trelast- og trevareindustri og kjemiske råvarer. Det var også vekst innenfor konsumvarer, særlig innen næringsmiddelindustrien,

Selve konjunkturindikatoren for industrien var i 1. kvartal 2017 på 1,1 (sesongjusterte nettotall) og har gått ned fra -0,2 i forrige kvartal. Dette er første gang indikatoren er positiv siden tredje kvartal 2014, men den er fremdeles under det historiske gjennomsnittet på 3,0.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at det vil falle.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Ørnulf Opdahl åpner ny grafikkutstilling i Khåk kunsthall, og fyller fortsatt Kube

Kunstneren tar plass

Ørnulf Opdahl forsvarer valget av dronning Sonja som utstillingsåpner på Kode i Bergen, samtidig som han selv fyller både Kube og Khåk i Ålesund.

50 ganger i Tyrkia - svikter ikke i år heller

Reiseselskapene har droppet Tyrkia og terrorfrykten skremmer mange. Likevel er det noen som drar tilbake til sitt ferieparadis.

Apple Music satser på Sigrid Raabe

I en måned promoteres Sigrid Raabe på Apple music.

Birgitte Ringstad Vartdal tildeles anerkjent pris:

Hedres som kvinne i mannsdominert yrke

Viste fram splitter ny samdriftsfjøs på Vigra:

Satsar på ammekyr

– Eg var ikkje så gira på samdrift i starten, men for to år sidan var eg klar.