Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset i Molde. Kristiansund kommune gikk til sak fordi de mener vedtaket er ugyldig. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset i Molde. Kristiansund kommune gikk til sak fordi de mener vedtaket er ugyldig. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Helse Midt-Norge frifunnet

Helse Midt-Norge har blitt frifunnet i ankesaka om tomtevalget i sjukehussaka.

Frostating lagmannsrett har frikjent Helse Midt-Norge, ifølge NRK Møre og Romsdal.

– I det store bildet er helseforetaket frikjent, og det er selvsagt svært skuffende for oss, sier ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune til kanalen..

Kommunene er i tillegg dømt til å betalte 280.000 kroner i sakskostnader.

Dommen er forkynt for partene i ettermiddag, men blir ikke offentlig før mandag.

Kristiansund kommune gikk til sak mot Helse Midt-Norge fordi de mener prosessen rundt tomtevalget av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal var feil.

Helseminister Bent Høie var blant dem som vitnet da saka var oppe.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

AaFK nærmer seg en løsning:

– Skal ha ny trener før nyttår

Siste jul i Volsdalstunet:

Historisk eiendom legges ut for salg

Kristtorn fra egen hage pynter tram og stue i Volsdalstunet. Etter å ha vært i familiens eie i flere hundre år pynter Mia og Ivar M. Voldsdal til sin siste jul i tunet. På nyåret legges den historiske eiendommen ut for salg.