Veidekke gjekk i gang med asfaltering av vegen gjennom Hage torsdag kveld, etter avtale mellom grunneigarane og privat næringsliv i Stryn som betaler rekninga.
(Foto: Bengt Flaten / Fjordingen)

Veidekke gjekk i gang med asfaltering av vegen gjennom Hage torsdag kveld, etter avtale mellom grunneigarane og privat næringsliv i Stryn som betaler rekninga. Foto: Bengt Flaten / Fjordingen

Utvik: Opnar for bilar inntil 15 meter

Fylkesveg 60 i Utvik er opna for kontinuerleg kolonnekøyring for bilar inntil 15 meter.

Vogntog kan ikkje passere, presiserer Vegvesenet. Vegen er å rekne som einvegskøyrt, og det blir difor styrt trafikkavvikling og ledebil.

Bilistane må rekne med ventetid på inntil ein time.


Næringslivet i Stryn orka ikkje vente lenger:

Bestilte og betalar asfaltering i sjølv

Fredag vakna Utvik opp til nyasfaltert veg gjennom Hage. Betalt av næringslivet i Stryn, med klar melding om at dette er gjort for å kunne opne omkøyringsvegen heile døgnet, også for større køyretøy.

 Meldinga kjem få timar etter at næringslivet i Stryn sjølv betalte for asfaltering av omkøyringsvegen.

Richard Grov, som driv Hotel Alexandra, Loen Skylift med meir, har vore ein av pådrivarane for at turistbussar igjen skal kunne køyre her.

– No skal mellom anna turistbussar sleppe fram, seier Ole Kristian Årset i Statens vegvesen til smp.no.

– Vi har no fått tilstrekkeleg oversikt over skadar og fått utbetra det som er nødvendig for at vi kan setje på tyngre trafikk. Det er mykje skadar på vegen over Utvikfjellet i tillegg til skadane i området rundt bruene. Det er skadar som svekker bereevna til vegen. Dette har vi no kontroll over og kan setje på tyngre og lengre køyretøy, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i pressemeldinga.


– Stopp reparasjonsarbeidet og bygg nye bruer

Tidlegare samferdsleminister og kommunalminister Liv Signe Navarsete er klar i sin tale etter å ha besøkt Utvik torsdag kveld.Utvik er no kopla til omverda igjen

Her blir den nye brua heisa på plass

Onsdag kveld vart ei mellombels stålbru lagt på plass på fylkesveg 60 i Utvik. Dermed vil vegsambandet mot Stryn vere ope for trafikk igjen.Total unntakstilstand i Utvik

Mange av dei om lag 250 innbyggjarane i Utvik er svært hardt råka av ekstremveret som måndag skylde halve sentrum i bygda på fjorden.

 
Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Norgesraidet ble stoppet på Moa

Hadde planlagt «vanntett» svindel – slik ble de avslørt

De betalte tilsynelatende med egne kredittkort og skjulte sporene sine. I løpet av få dager hadde de kofferter fulle av kostbar elektronikk, smykker og parfyme.