Nytt Ferjekaiene i Volda (bildet), på Folkestad, Festøya og Solevågen blir tilgodesett med penger over statsbudsjettet. Kaiene må tilrettelegges for nye, elektriske ferjer.
            (Foto: Anne-Mari Tomasgard)

Nytt Ferjekaiene i Volda (bildet), på Folkestad, Festøya og Solevågen blir tilgodesett med penger over statsbudsjettet. Kaiene må tilrettelegges for nye, elektriske ferjer.Foto: Anne-Mari Tomasgard

Statsbudsjettet

Bare penger til mindre vegtiltak

Penger til nye ferjekaier, rundkjøring på Kverve og planlegging av E39 i Ålesund og Volda er med i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringa foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til vegformål i 2018, men på Nordvestlandet er det for det meste mindre vegprosjekt som er nevnt i forslaget til statsbudsjett.

E39

På lista over tiltak i Møre og Romsdal nevner regjeringa blant anna mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner.Dette gjelder blant anna utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.

Det blir også penger til bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda og mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund.

Dessuten blir utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund fullført.

E136

Mindre tiltak vil også bli gjort med tilknytning til E136. Her nevner regjeringa blant anna bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund.

Det blir også refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.

Videre blir det mindre fornyingstiltak på E136.

Her skal utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 videreføres. Det samme skal utbedring av Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.

Det settes også av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og regleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).

Se fullstendig oversikt over statsbudsjettet for Møre og Romsdal her.

Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane blir det brukt en del penger på E39. Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av E39 i Gaular.

Og regjeringen foreslår å bruke 190 millioner kroner på E39 Bjørset–Skei i Jølster neste år.

Også riksveg 15 er med i budsjettforslaget, med tiltak i Vågsøy, Eid og Stryn. Det blir penger til tiltak for gang- og sykkelvei-inspeksjon på rv 15. Videre prioriteres det midler til busslommer ved Ytreeide på rv 15 i Stryn.

Se fullstendig oversikt over statsbudsjettet for Sogn og Fjordane her.


Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Resultata tikkar inn:

Sula tar av i tv-aksjonen

Rundt 1.000 personar har vore innom på den direktesende folkefesten til tv-aksjonen i Langevåg.

Møre og Romsdal er på foreløpig 1. plass i tv-aksjonen

Klokka 21.15 låg Møre og Romsdal på topp på fylkesstatistikken på tv-aksjonen.

Åndalsnes

Syklist alvorleg skadd

Luftambulanse er rekvirert etter at ein syklist og ein bil har kollidert på Åndalsnes.

Hareidstemna

Moser heim att til Hareid

Grunna gittercellene i hjernen fann mange fram til Hareidhallen laurdag.

Barneteatret Vårt:

– Hvem vil du være om du kan velge helt selv?

Goodbye til alt vi må, skal og burde være, til rosa for jenter og blått for gutter. Hello til ei framtid der du kan være og se ut akkurat som du vil.