(Foto: Nordic Aart)

Foto: Nordic Aart

Vil gi lån til nytt fellessjukehus i Molde

Regjeringen foreslår en låneramme på 3,5 milliarder til bygging av nytt fellessjukehus i Nordmøre og Romsdal.

– Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal skal erstatte dagens sykehus i Molde og i Kristiansund og skal etter planen stå ferdig innen 2022. Det nye sykehuset skal inneholde nytt felles akuttsykehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter med dagkirurgisk tilbud i Kristiansund. Det foreslås 3 554 mill. 2018-kroner i låneramme til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal for perioden 2018– 2022, med en bevilgning på 220 mill. kroner i 2018, heter det i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Som en del av lånerammen på 3,5 milliarder lovet regjeringen i høst 200 millioner til opprustning av sjukehusene i Ålesund og Volda.

Totalkostnaden for SNR er beregnet til 4,3 - 4,8 milliarder. Helse Møre og Romsdal må altså sørge for en betydelig andel egenkapital.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Kan spare bussene for tid:

Slik kan det nye busstoppet ved Ålesund sjukehus bli

Nytt trafikknutepunkt på Åse kan spare bussene for tid.

Asbest-funn forsinker Spjelkavik videregående

Funn av asbest fordyrer og forsinker rehabilitering av Spjelkavik videregående skole.