På kollisjonskurs om kommunal støtte til palestinakonferanse

Ordføreren har bevilget 10.000 kroner til Palestina-konferansen i Ålesund lørdag. Det liker vara-ordføreren dårlig.

Holder foredrag Elizabeth Hoff leder WHOs arbeid i Syria. Jordmora fra Ålesund skal holde foredrag på konferansen i dag. Foto: WHOFoto: WHO

Nyheter

«Ville du likt at din ordfører ga støtte til et slikt arrangement?» spør organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) på nettsida si. Og varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) svarer at det gjør han ikke.

Bakgrunn: Elizabeth Hoff til konferanse i Ålesund

Overraska

– Jeg ble overraska over at ordføreren hadde bevilga penger fra formannskapets reservepost til konferansen, sier Øvstebø til Sunnmørs- posten.

Overraska Varaordfører Tore Johan Øvstebø synes ordføreren burde ha tatt en prat med han før hun bevilga penger til konferansen. Foto: Staale Wattø

– Det ville ikke du ha gjort?

– Med den vinklinga konferansen har, ville jeg nok ikke det, sier Øvstebø og viser til tittelen på arrangementet som er «50 års okkupasjon er nok. Fritt Palestina!»

Elizabeth Hoff er en av foredragsholderne i Fagerlia lørdag, og det er et innslag Øvstebø gjerne skulle hatt med seg. Lederen for KFUK-KFUM Global deltar også, men det er en organisasjon Øvstebø ikke er helt på linje med i Midt- østenkonflikten.

Ordfører Eva Vinje Aurdal diskuterte ikke bevilgningen med sin varaordfører.

– Det burde hun kanskje ha gjort, men det er ordførerens suverene rett å bevilge penger fra denne potten, sier Tore Johan Øvstebø.

Dialog

– Jeg tror på dialog, og det er nettopp det denne konferansen legger opp til, sier Eva Vinje Aurdal.

– Det har gått 50 år uten at det har blitt en løsning på konflikten i Midtøsten, og hvis vi kan bidra til dialog, synes jeg vi bør gjøre det.

Vinje Aurdal peker også på at det er naturlig å støtte konferansen når Elizabeth Hoff er en av deltakerne.

Dialog – Viktig med dialog i en konflikt som har vært uløst i 50 år. Ålesund er også en del av verden, og dette er et viktig arrangement som foregår hos oss, sier Eva Vinje Aurdal. Foto: Staale WattøFoto: Staale Wattø

– Det blir jo også en slags balanse når Tore Johan Øvstebø har blitt spurt og takket ja til å holde appell når MIFF skal markere Krystallnatten seinere denne måneden, sier Eva Vinje Aurdal.

Geir Stenseth (Frp) har delt MIFF-artikkelen på sin facebookside.

– Jeg har alltid ment at vi ikke skal drive med utenriks- politikk i Ålesund, sier Stenseth til Sunnmørsposten. Han mener i likhet med Øvstebø at ordføreren ikke burde ha bevilga penger til Palestinakonferansen, men er uenig i at det er ordførerens soleklare rett.

– Akkurat det vil jeg ta opp ved en senere anledning, sier Geir Stenseth.