Mandag ettermiddag

Skal informere om Borgundfjordtunnelen

– En time før vi starter møtet, blir rådmannens innstilling i saka offentlig. Så her er det bare å møte opp.

Gåseid: Tunnelinnslaget på ålesundssida blir i dette området i Gåseidvika. Foto: Marius Simensen

Nyheter

Hans-Peter Kaaresen håper på stort oppmøte og ditto interesse når Bytunnelen og Ålesund kommune inviterer til informasjonsmøte om Borgundfjordtunnelen mandag. Møtet skal holdes på Aalesund International School, eller tidligere Nørvasund skole.

Innstilling klar

– Vi hadde et møte med administrasjonen i Ålesund kommune denne uka for å klargjøre en del punkter i planforslaget. Innstillinga fra rådmannen skal være klar mandag ettermiddag, og det er meninga at plan- og byggesaksutvalget skal behandle reguleringsplanen på sitt møte den 23. januar, sier Kaaresen.

Bytunnelen har allerede hatt et møte med dem som blir direkte berørt av tunnelen på Ålesundssida der fire hus må rives. Beboerne likte dårlig at de måtte lese om planene i Sunnmørsposten før de ble informerte av tunnelselskap og kommune. Begge hadde stor forståelse for det synspunktet og beklaget dette på møtet med grunneierne på Lerstad.

– Vi oppfatter det slik at disse grunneierne først og fremst ønsker forutsigbarhet nå. Det kan vi gi dem først når reguleringsplanen er godkjent og finansieringen er i orden, sier Kaaresen.

Klar tidsplan

Planene om en tunnel mellom Ålesund og Sula er ti år gamle, men nå har Bytunnelen satt opp klare tidsrammer.

– Tunnelplanen skal gjennom høringsrunder og politisk behandling, og det kan være klart til høsten. Først da starter vi for fullt med å skaffe finansiering. Hvis det også går som det skal, tenker jeg at vi kan kjøre under Borgundfjorden i 2021, sier Hans-Peter Kaaresen.

Reguleringsplanen for Borgundfjordtunnelen er ferdig

Tunnel kan lette trafikktrykket, men hus står i fare for å bli revet

Målet med en tunnel under Borgundfjorden er et tryggere, effektivt og mer fleksibelt vegsystem mellom Ålesund og Sula.

I reguleringsforslaget fra Norplan opereres det med en kostnad på 2,8 milliarder kroner.

– Vegvesenet regnet ut at Akslatunnelen ville koste 110 millioner kroner. Vi bygde den for 28,5 millioner. Jeg tror derfor at Borgundfjordtunnelen også kan bygges billigere enn planleggerne tar høyde for, sier Kaaresen.

Bompenger

Tunnelen skal finansieres med bompenger og avløsningsmidler for hurtigbåten.

– Vi har pådratt oss noen ekstra kostnader blant annet fordi det kom krav om krabbefelt. Men folk kan få vite alt om tunnelen hvis de møter opp på mandag kveld, forsikrer Hans-Peter Kaaresen.

Borgundfjordtunnelen:

Penger til tunnelplaner er på plass

Hans-Peter Kaaresen har bygd tunnel før. Nå er han klar for én til.