Ja til nybygg på Jervellhaugen

Rådmannen mener plan- og byggesaksutvalget skal si ja til søknaden om nytt forretningsbygg på Jervellhaugen.

Nybygg: Kontorbygget som planlegges på Jervellhaugen er på vel seks tusen kvadratmeter. Illustrasjon: Olset Eiendom AS 

Ålesund og omland

Det er Olset Eiendom AS som vil bygge i overkant av seks tusen kvadratmeter fordelt på tre kontoretasjer og et garasjeanlegg. Det søkes også om dispensasjoner fra byggelinje mot vest og gesimshøyde mot nord, og rådmannen anbefaler at disse skal innvilges.Tomta vest for Jervellvillaen er regulert til bolig og kontor, og fylkeskonservatoren vurderer tiltaket som en god tilpasning til terrenget og den gamle villaen. Heller ikke naboene på Sunnmøre Museum har innvendinger.

Mer om dette: Bygger nytt på Jervellhaugen

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Utbygger har forslag til hvordan man skal anlegge veger, fortau og parkering, og rådmannen understreker at dette må være ferdig opparbeidet før nybygget får brukstillatelse.

Gjør som 25.000 andre - følg smp.no på Facebook