<strong>KOSTHOLDSRÅD:</strong> Brødr. Sunde er pålagt å foreta nye miljøundersøkelser på grunn av svært høye nivå av miljøgiften HBCDD i sedimenter i Åsefjorden innerst i Borgundfjorden. De ser på det som et problem at myndighetene ikke har fastsatt verken øvre grense eller akseptabelt inntak av HBCDD for mennesker.

KOSTHOLDSRÅD: Brødr. Sunde er pålagt å foreta nye miljøundersøkelser på grunn av svært høye nivå av miljøgiften HBCDD i sedimenter i Åsefjorden innerst i Borgundfjorden. De ser på det som et problem at myndighetene ikke har fastsatt verken øvre grense eller akseptabelt inntak av HBCDD for mennesker.

Miljøgift i Åsefjorden

Det ligger over 17 kilo gift av typen HBCDD i et område på havbunnen i Åsefjorden.

Miljømyndighetene vil nå ha rede på hvor giftig fisk og annen sjømat i Åsefjorden er. Miljøgiften HBCDD har hopet seg opp i sediment, og blir tatt opp i fisk og sjømat som lever av det de finner på havbunnen. Dette viser undersøkelser fra 2004 og 2007.

Imidlertid påviste en ny undersøkelse av sedimenter i 2011 skyhøye konsentrasjoner av HBCDD på det 31 dekar store området, verdier som var 250- 400 ganger høyere enn grenseverdiene.

Dårlig

– Dette tilsier at den kjemiske tilstanden i dette området er svært dårlig, konkluderer Miljødirektoratet, som har pålagt Brødr. Sunde å gjøre nye, utfyllende undersøkelser.

Bedriften har klaget på noen punkt i pålegget. Blant anna på at de skal vurdere kostholdsråd når det ikke er fastsatt noen klar øvre grense for hvor mye gift som gir grunnlag for kostholdsadvarsler.

For verken Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet eller Efsa som er EU’s matsikkerhetsorgan har fastsatt en øvre grense eller nivå for akseptabelt inntak for HBCDD.

– Hvis vi skal undersøke dette, så må vi vite hvilke tall vi skal forholde oss til, for å kunne vite om det er farlig eller trygt. Og det må stå en myndighet bak, eksempelvis Folkehelseinstituttet. Det blir feil om jeg skal vurdere det. Vi må ha klare retningslinjer for å komme med en klar konklusjon, sier Lars Valentin, forsknings- og utviklingssjef ved Brødr. Sunde.

Råd

Mattilsynet mener likevel det er mulig å vurdere om det er nødvendig å advare mot å spise fisk og sjømat fra området basert på de resultatene som kommer fram i undersøkelsen.

– Skaffer virksomheten data, så vil vi gjøre en vurdering når det gjelder tilråding om å spise fisk og sjømat, sier Mette Kristin Lorentzen i Mattilsynet.

Da vil de legge til grunn scenarieberegninger basert på økende inntak av sjømat med de verdiene for gift som undersøkelsen fremskaffer.

Brødr. Sunde avventer en snarlig og endelig avgjørelse fra Klima- og miljødepartementet om hva undersøkelsene skal omfatte.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 

– Dette tilsier at den kjemiske tilstanden i dette området er svært dårlig

Leses nå
 

Forsiden nå:

Kleven i krise:

Kleven verft har 4 milliardar i gjeld

Fire milliardar kroner i gjeld og underskot på ein halv milliard to siste åra. Det er den dramatiske situasjonen for Kleven verft.

Positiv ordfører:

Tror Kleven får nye lokale eiere

– Jeg er ganske rolig i forhold til at jeg tror de finner en løsning for Kleven, sier Ulstein-ordfører Knut Erik Engh.

Trodde ikke at brannvesenet skulle komme så kjapt bare for en hund

Tirsdag ettermiddag var Ålesund brannvesen ute på et sjeldent oppdrag.

Her er «Polarstar» på veg heim att til Brandal

Den nyrestaurerte ishavsskuta Polarstar er på veg heim til Sunnmøre etter at skuta har gått frå kai i Polen.