Kongens gull til skredforskar

Lokalhistorikar og skredforskar Astor Furseth vil bli tildelt Kongens fortenestemedalje i gull.

Furseth er i tillegg til skredforskar også forfattar og lokalhistorikar. Han var også tannlege på Færøyane i 11 år. Frå 1978 og fram til han gjekk av med pensjon var han distriktstannlege i Norddal kommune.

Han mottek utmerkinga grunna sitt lange og omfattande virke innanfor skredforsking.

De siste 15 årene har Furseth hatt fast engasjement opp mot Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Han har vore i førarsetet når ein har arbeidd fram ein nasjonal skreddatabase som NGU har ansvar for. Furseth har dokumentert viktige skred, og har skrive fleire bøker om Tafjordulykka – eit emne som han har heldt foredrag om over heile landet.

Han har og hatt ei stor rolle med å få på plass overvakinga knytt til Åknes/Tafjord, med det resultat at ein no har eit svært avansert overvakingssystem som gjer at folk kan ferdast og bu trygt langs fjordane, heiter det i ei pressemelding frå Norddal kommune.

Medaljen vert overrekt av Fylkesmann Lodve Solholm under eit middagssamkome i Norddal måndag 19. april.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Ansatte reagerer sterkt på forslag om kjøkkensentralisering

– Ingen har spurt oss om hva vi mener. Men jeg kan si at de ikke vil spare noe som helst på dette

De får vondt i magen bare ved tanken på at kjøkkenet kan bli flytta.

Vanntilførsel avsluttes på Veslemannen

På bakgrunn av reduserte bevegelser har NVE avsluttet vanntilførselen til Veslemannen.

Åknes/Tafjord førebur stor varslingstest 

Varslingssirener og meldingar til alle mobiltelefonar i Storfjord-området blir testa i ein stor varslingsprøve 31. oktober.