(Foto: Svein Nordal)

Foto: Svein Nordal

Kaos i Aasen-land

Full nynorsk-krig mellom rektor og professor ved Høgskolen i Volda.

– Professor Stephen Walton har ein eineveldig leiarstil etter engelsk modell. Han har mista all tillit.

Denne kraftsalva kjem frå professor Jørgen Amdam på Høgskulen i Volda.

Nynorskfeide

Høgskulen vurderer å kutte mastergradsutdanninga i nynorsk skriftkultur, ei utdanning som vert organisert av Walton sitt Ivar Aasen-institutt

Amdam er svært kritisk til Walton og Ivar Aasen-senteret si organisering.

Ikkje innsyn

– Leiinga og styret har fått lite innsyn i ressursbruken i Ivar Aasen-institituttet, og vi har ikkje fått noko fagleg evaluering av studiet, seier Amdam.

Han fortel at Walton i periodar var borte frå instituttet.

– Vi visste ofte ikkje kvar han var. Han hyrte inn vikarar, og vi fekk klager frå studentar, seier Amdam.

– Du kan trygt seie at Walton etter kvart mista både støtte og tillit frå fagmiljøet og leiinga. Walton var eineveldig, og såg på all innblanding frå leiinga som utidig, seier rektoren.

Feil

– Det Amdam seier er heilt feil, og som leiar burde han ta det opp på ein personalsamtale og ikkje gjennom media, seier professor Stephen Walton.

Han meiner å ha støtte frå både nære kollegaer og studentar, som meiner det er heilt bak mål av rektoren å kome med slik kritikk gjennom media.

Walton seier vidare at styret har krav og på skal få innsyn i alt dei ber om, at reising var ein del av jobben hans og at han ikkje ynskjer å spisse konflikten endå meir. Han ynskjer difor ikkje å forfølgje saka vidare.

Oppfyller ikkje krava

Prorektor Anne Øie fortel at masterstudiet til Ivar Aasen-instituttet på ingen måte tilfredsstiller kvalitetskrava.

– Sidan 2004 er det uteksaminert berre to mastergradsstudentar i året, mot ideelt sett femten. Og styret har aldri fått noko evaluering av kvaliteten på studiet, seier Øie.

Uoversiktleg

Øie og Amdam meiner organiseringa må revurderast. I dag er det nynorske fagmiljøet det reine konglomeratet.

– Fagmiljøet er delt mellom Ivar Aasen-institituttet, Nynorsk-senteret, lærarutdanninga og mediefag. Det gjev lita slagkraft utover, seier Amdam.

Mållagskritikk

Høgskulestyret utsette i går endeleg vedtak i saka. Leiar i Noregs Mållag, Håvard Øvregård, var til stades på styremøtet.

– Skulle ein velje å leggje ned mastergradsstudiet, så er det jo ei nedbygging. Mållaget har ikkje noko syn på konkret organisering av det nynorske fagmiljøet på Høgskulen i Volda, seier Øvregård, som meiner rektoren burde ha tatt opp problema med Walton internt.

(Foto: Svein Nordal)

Foto: Svein Nordal

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Nattsvart sinn i sommerlyset:

Ensomheten tar ikke ferie

Hva gjør du nå? Kanskje stopper du opp og skriker mot himmelen. Kanskje lar du panna falle inn mot nærmeste stødige trestamme og kanskje, stående slik, gråter du en innbitt, ærlig gråt, som bare fuglene i trekrona over deg kan høre. Eller kanskje synker du sammen mellom gras, siv og greiner.

Slinningsbålet

Vekslende vær lørdag:

Slik blir det under bålet

Lørdag bærer preg av byger, men når Slinngsbålet tennes klokka 21.00 ser det ut til å bli opphold. - Og kanskje et lite solglimt!

Fra klokka 19.00:

Direktesending fra Slinningsbålet

Lørdag tennes Slinningsbålet, Sunnmørsposten og Bypatrioten sender direkte fra Slinningen fra klokka 19. Svart skjerm? Prøv en annen nettleser enn Explorer.