Kan få ta med brennevin ut

Høyre og Frp går for en mer liberal skjenkepolitikk i Ålesund.

  Foto: Bjørnflaten, Thomas

Nyheter

Om politikerne i bystyret følger innstillingen fra komiteen i helse og velferd ligger det an til flere liberaliseringer i skjenkepolitikken i Ålesund.

I et fellesforslag fra partienes representanter under mandagens møte i utvalget gikk flertallet blant annet inn for at det skal bli lov å skjenke brennevin utendørs.

– Slik gjøres det mange andre steder i landet. Samtidig vet vi at mange turister reagerer på at man ikke kan ta en irish coffee utendørs. Dessuten bruker utelivsbransjen store ressurser på å kontrollere at folk ikke tar med seg brennevin ut, argumenterer Monica Molvær (H) overfor smp.no.

Hun ser ingen grunn til at det skal gjøres forskjell på øl og brennevin.

Vil ikke ha avgrensninger

I rådmannens innstilling ble det foreslått å legge restriksjoner på hvor det skulle tillates å starte opp skjenkesteder – som i tilknytning til kjøpesentre, i typiske boligområder eller salgslokaler som butikker og lignende.

Disse restriksjonene ble imidlertid fjernet i fellesforslaget fra Frp og Høyre, som også fikk støtte fra én Venstre-representant.

– Vi vil i stedet se an hver enkelt søknad om skjenkebevilling. Kanskje det dukker opp et nytt konsept som vi har lyst til å si ja til, og da vil vi ikke låse oss, kommenterer Molvær.

Forslagene om å avgrense hvilke områder i sentrum og Spjelkavik hvor det var mulig å få skjenkebevilling ble også droppet.

Les også: Vil ha støyregelverk
Les også: Vil ha mer liv i byenDroppet prikksystem

– Du mener med andre ord at det er god nok kontroll på skjenkingen i Ålesund slik situasjonen er i dag?

– Ja, og det er også bakgrunnen for at vi går inn for å beholde ordningen som i dag der utestedene får en advarsel før de eventuelt mister den, istedenfor prikkbelastningssystemet som ble foreslått fra administrasjonen, sier Molvær.

Rådmannen hadde lagt fram et alternativ hvor prikkene utestedene eventuelt fikk, ble lagt ut på kommunens nettsider. Molvær regner med at det samme forslaget fremmes når saken kommer til behandling i bystyret, men tar forbehold om at det blir flertall i partigruppa.

En annen liberalisering som kan bli en realitet om forslaget går gjennom i bystyret, er at festivaler kan søke om å få skjenke alkohol fram til klokka 03 om natten.

Les også: Vil ha skjenkestopp klokka 02
Les også: Tviler på skjenkerapport
Les også: – Mindre gatevold med tidlig skjenkestopp
Les også: Sender forslag om skjenkekutt videre

Tidligere har Ålesund-politikerne diskutert om skjenkingen skal stanses klokka 02, eller få holde på til klokka 03 som i dag. Den diskusjonen er lagt på is ettersom den rødgrønne regjeringen har signalisert at de ønsker en generell innstramming av skjenkingen over hele landet.