(Foto: Holm, Morten)

Foto: Holm, Morten

Til kamp for nynorsken

Folk i SV med nynorsk som hovudmål er rysta over at Kristin Halvorsen vil svekkje nynorsken i skulen.

– Herfrå skal ho få eit klårt svar, slår Jan Magne Dahle fast.

Les også: Halvorsen vurderer mindre nynorsk

SV-veteranen frå Ørsta har fått eit brev frå Kristin Halvorsen der han vert beden om å seie kva han meiner om framlegget om å fjerne karakteren i sidemål.

– Folk i SV som Kristin veit har synspunkt på dette, har fått brevet. Vi vil samordne oss og kome med eit tydeleg svar, forsikrar Dahle.

Åtvarer

Halvorsen treng ikkje tvile på at det vil verte ei tindrande klår åtvaring mot å gjere noko som svekkjer nynorsken sin plass i den vidaregåande skulen.

Dahle minner om at SV på sitt siste landsmøte vedtok nytt prinsipprogram. Eit av prinsippa var at nynorsk og bokmål vert jamstelte språkformer.

–Det var eg som fremja dette som benkeforslag. Det var ikkje med i framlegget frå programkomiteen, men eit klårt fleirtal på landsmøtet støtta det, minner Dahle om.

Forventer

Han viser til at framlegget som Halvorsen no vil ha støtte til, kjem frå Utdanningsdirektoratet.

–Framlegget er heilt meiningslaust. Det vert grunngjeve med at det tek mykje tid for lærarane og at mange elevar synest det er vanskeleg. Det kan då ikkje vere slik at vi skal fjerne algebra frå matematikkutdanninga fordi elevar synest det er vanskeleg. Elevar på vidaregåande skule som har ambisjonar om å gjennomføre eit høgskulestudie, må vi forvente er i stand til å lære seg nynorsk. Dersom ikkje, har dei ikkje noko på ein høgskule å gjere, meiner Dahle.

Løftebrot

Han får full støtte frå ein anna ørsting og eks SV-ar. Terje Kjøde er leiar i Sunnmøre mållag og medlem i styret i Noregs Mållag.

–Dei tre partia i regjeringa har alle gått til val på at dei skal styrkje nynorsken. Fjernar ein kravet til karakter i sidemål, vil det føre til at både lærarar og elevar vil prioritere ned det faget som ikkje har karakter. Det er opplagt at eit slikt framlegg vil svekkje nynorsk i skulen, seier Kjøde.

Han minner om gamle SV-høvdingar som Berge Furre, Theo Koritzinsky og Kjellbjørg Lunde. Alle tre markerte føregangsfigurar for nynorsk.

–Det verkar på meg som at Halvorsen freistar å verte populær med å kome med forslag som til no berre har kome frå Unge Høgre og Framstegspartiets Ungdom. Her skuffar ho stort, seier Kjøde.

Også leiar i Sosialistisk Ungdom, Olav Magnus Linge frå Valldal, er kritisk.

– Eg er samd i at vi kan gjere endringar i norskfaget, men vi er kritiske til framlegget som inneber svakare kompetanse i nynorsk, seier Linge.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Leses nå
 

Forsiden nå:

Nattsvart sinn i sommerlyset:

Ensomheten tar ikke ferie

Hva gjør du nå? Kanskje stopper du opp og skriker mot himmelen. Kanskje lar du panna falle inn mot nærmeste stødige trestamme og kanskje, stående slik, gråter du en innbitt, ærlig gråt, som bare fuglene i trekrona over deg kan høre. Eller kanskje synker du sammen mellom gras, siv og greiner.

Slinningsbålet

Vekslende vær lørdag:

Slik blir det under bålet

Lørdag bærer preg av byger, men når Slinngsbålet tennes klokka 21.00 ser det ut til å bli opphold. - Og kanskje et lite solglimt!

Fra klokka 19.00:

Direktesending fra Slinningsbålet

Lørdag tennes Slinningsbålet, Sunnmørsposten og Bypatrioten sender direkte fra Slinningen fra klokka 19. Svart skjerm? Prøv en annen nettleser enn Explorer.