På landstoppen i boligbygging

På ti år er det bygd over 4.000 boliger i Stor-Ålesund. Per innbygger er dette mer enn i de fleste av landets store byregioner.

Les i papirutgaven av Sunnmørsposten - behov for enda flere boliger, frykter skolemanglel bremser utviklingen

Stor-Ålesund er kun slått av Tromsø og Stavanger, når det gjelder nybygde boenheter per innbygger de ti siste årene.

Av bydelene i Stor-Ålesund er det i Skodje det er bygd flest boliger per innbygger det siste tiåret.

I motsatt ende er bydelen Hessa og Skarbøvik, med kun halvparten så stor nybygging som i Skodje.

Løser utfordringer

Teknisk sjef Frode Helland i Skodje kommune er ikke overraska over at kommunen ligger høgt når det gjelder boligbygging, også nasjonalt sett.

– Det har vi hørt tidligere også, sier han.

Helland forteller at selv om stor tilflytting og befolkningsvekst stiller store utfordringer til særlig skoleutbygginger så greier kommunen å håndtere byggetempoet ganske godt.

– Så langt det går så har vi forsøkt å løse utfordringer knytta til skoler og annen infrastruktur i forkant av utbyggingen, sier han.

Må holde trykket

På grunn av høg befolkningsvekst så må boligbyggingen fortsette i høgt tempo. Fylkesprognoser viser nemlig at tallet på boliger i Møre og Romsdal må opp 20 prosent innen 2030.

En stor del av disse må komme i kommunene Ålesund, Giske, Skodje og Sula, som er det største pressområdet i fylket. Det forteller fylkesplansjef Olav H. Haugen.

– Det er vanskelig å være nøyaktig på hvor mye som må bygges, men man kan neppe slakke ned på tempoet i disse kommunene, sier han.

Tåler nybygging

Helland i Skodje mener det er rom for videre utbygging i kommunen i samme takt i årene framover.

– Det er satt av tilstrekkelig med arealer til videre utbygging i arealplanen, så tomteareal skal ikke være problemet, sier han.

Flytter tyngdepunkt

Selskapet Møre Hus er den største boligbyggeren i Skodje og har bygd omtrent 100 boenheter i kommunen de siste fem åra.

Daglig leder Svein Arne Skotheim mener tyngdepunktet i regionen flyttes innover.

– I tillegg til næringsutbyggingen på Digernes så bidrar lavere boligpriser og god tilgang på tomter til at aktivitet flyttes ut av Ålesund, sier han.

Bygger blokker

Møre Hus bygger blant annet ei lavblokk i sentrum av Skodje, noe det ikke finnes mange av fra før.

– Salget har vært veldig godt og vi har planer om i hvert fall ei til, sier Skotheim.

Også på Hessa planlegges det boligblokker. Fagleder Lars Roger Lundanes i Ålesund kommune forteller at takten i boligbyggingen i den bydelen nå er høyere enn den var for få år siden.

– Sammen med Ellingsøy og Emblem er dette av bydelene Ålesund hvor vi forventer mest boligbygging i tida framover, sier han.

Fakta om Stor-Ålesund:

  • Stor-Ålesund hadde i 2012 64.085 innbyggere. I befolkning er Spjelkavik, Åse, Lerstad største bydel, mens Ellingsøy er minst.
  • I årene 2003–2012 ble det bygd til sammen 4.298 nye boliger. Befolkningsveksten i perioden var på 7.067 personer, det vil si 12,4 prosent.
  • I gjennomsnitt ble det årlig bygd 7,2 nye boliger per 1.000 innbyggere. I Stavanger og Tromsø er tallet over åtte, men i resten av landets storbyregioner har byggingen vært lavere.

Kilder: Ålesund kommune, Sula kommune og SSB.

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Ditt fulle navn må enten gå fram av epost-adressen eller oppgis som brukernavn/Facebook-profil

comments powered by Disqus
Fakta
  • Sunnmørsposten har gjennomgått tall på husbygging i de sju bydelene i Ålesund, i tillegg til Sula, Giske og Skodje.
  • Vi ser på de fire kommunene under ett, og sammenligner bygging i de ti bydelene i Stor-Ålesund.
  • Dette fordi avstandene er korte og kommunene har et felles bolig og arbeidsmarked.
Svein Arne Skotheim er daglig leder i Møre Hus som er den største boligbyggeren i Skodje kommune. Foto: Staale Wattø

Svein Arne Skotheim er daglig leder i Møre Hus som er den største boligbyggeren i Skodje kommune. Foto: Staale Wattø

Leses nå
 
Siste nyheter

Skjeltene - Lepsøya - Haramsøya

Ordinær drift att frå klokka 09

Eiksundtunnelen:

Tre brannsløkkingsapparat fjerna og tømt

Politiet etterlyser vitne til hendinga.

Manglar hundre meter gangveg – skuleborn må gå langs tøff biltrafikk til og frå ferja

Må gå usikra langs E39

– Det kan aldri kome på tale å late borne våre gå åleine langs denne vegen.

Supporterklubben til AaFK har mistet 2 av 3 betalende medlemmer

Stille for Stormen

På det meste var de 2.600 betalende medlemmer. Nå er det 800 igjen.

Kjørte ned trapp ved rådhuset

Ved Molde rådhus tok ein bilfører feil av vegen og trappa på østsiden.