Mobildata avslører hvor Geiranger-turistene kommer fra

Telenor med pilotprosjekt i turistbygda.
Indre

En ny metode henter ut data fra basestasjoner som anonymiseres og kan brukes til bedre samfunnsplanlegging, skriver Telenor i en pressemelding.

Teleselskapet mener dataene kan brukes i reiseliv og trafikkplanlegging og har satt ned et team som skal se nærmere på hvordan dette kan gjøres.

1500 tyskere samtidig

En analyse av mobiltrafikken i Geiranger i juli ga en oversikt over nasjonaliteten til personene som befant seg i bygda (se grafikk over).

– På et tidspunkt ble det registrert mer enn 1500 fra Tyskland i Geiranger på samme tid. Etter tyskerne var det flest briter på besøk i bygda, mens svenskene var nummer tre, forteller seniorforsker Johannes Bjelland ved Telenors forskningsavdeling.

Prosjektet i området rundt Geiranger er del av et pilotprosjekt som gjennomføres sammen med blant annet Miljødirektoratet.

– Mange av Norges største attraksjoner er ute i naturen - områder hvor landskap og dyreliv er sårbart og påvirkes av besøk. Det er derfor viktig å forstå hvordan besøkende bruker disse områdene, skriver selskapet.


Ulykkesutsatt veg mangler dekning

Siden år 2000 har det skjedd rundt 20 ulykker mellom Valldal og turistmagneten Trollstigen. Nå krever ordfører og varaordfører bedre mobildekning langs vegen.

 

360-graders fototur frå Geirangerfjorden til Trollstigen

Hundretusenvis av turistar tek kvart år turen omtala som «The Golden Route». No kan du ta turen digitalt.


Planlegging

Dataene kan også brukes til å se nærmere på hvordan folk forflytter seg noe som kan være nyttig for samfunnsplanlegging i et større perspektiv.

– Våre data gir grunnlaget for studier av transport og reiser i Norge, og vi har allerede etablert et samarbeid med Transportøkonomisk Institutt. Dataene bidrar til å forstå trafikkflyt, forbedre trafikkløsninger- og sikkerhet, og hvor samfunnet er mest tjent med å investere i veier, togstasjoner og annen infrastruktur, sier leder Ove Fredheim i Telenor Bedrift.

Telenor understreker at dataene ikke kan brukes til å identifisere enkeltindivider.

Les flere nyheter fra Indre på smp.no