Leder 27. april:

Hard motbør for storkommunene

Foto: Staale Wattø

Drømmen om storkommuner rundt byene ser også ut til å falle

pluss

Folket har sagt sitt om kommunereformen i 23 kommuner. De sier akkurat det man kunne vente på forhånd. Dermed ser det mørkt ut for en omfattende reform basert på frivillighet.

Sjøl om resultatet av avstemningene viser at det er flertall for kommunesammenslåinger i omtrent halvparten av kommunene, er ikke det halv suksess for kommunalminister Jan Tore Sanner. Nei-stemmene kan nemlig få langt mer å si enn ja-stemmene.

Det skal som kjent mer enn ett ja til for å få et ekteskap. Mange ja-kommuner vil bli forlatt ved alteret. Allerede nå er det mange forsmådde friere. Særlig kan dette ramme drømmen om storkommuner rundt byene. Bygdenes byskepsis kan lede til reformens fiasko.

Få svar på det du lurer på om kommunereforma

Det er mykje som står på spel denne våren. Framtida til kommunen din skal avgjerast. Vil det vere best om den slår seg saman med andre, eller blir ståande åleine?


Erfaringene fra folkeavstemningene så langt i Møre og Romsdal, tyder ikke på at de som skal tegne nye kommunekart, blir overarbeidet. Så langt ser bare to kommuner ut til å ha «funnet» hverandre, Fræna og Eide.

Meningsmåling i Ålesund: 1.000 får en telefon fra Opinion

Ellers har enten én eller flere parter vendt tommelen ned, og torpedert storkommunedrømmen. Unntaket er Vanylven der drømmen om Runde kommune fortsatt lever – i alle fall inntil videre, mens en ny Stad kommune allerede er et dødt alternativ.

Drømmen om storkommuner rundt byene ser også ut til å falle. Både i Molde og Kristiansund er det flertall i innbyggerundersøkelser for sammenslåing, men de får en kald skulder av bygdefolket. Det får Molde-ordføreren til å frykte at byene i nord kan stå svakere mot et stort Ålesund. Den frykten er trolig ubegrunnet.

Blir det storkommune på Søre? Ja-skred for Runde kommune i Vanylven

En slik skepsis til storebror fra bygdekommunene er ingen bombe. Om en ny storkommune rundt Ålesund skal se dagens lys, må det mer enn et under til. Her er skal eventuelt folket i ti kommuner eventuelt si ja i avstemninger eller innbyggerundersøkelse.

Det skal mye til at det skjer. Et stort antall av omlandskommunene vil trolig avvise et stort flertall for sammenslåing i byen. Vi vil trolig se tilsvarende resultater landet rundt. Skepsisen mot større bykommuner vil sjøl ikke Sanners regnemestre klare å endre på i forkant av de folkeavstemningene som kommer seinere i vår. Til det er konsekvensen av endringene i inntektssystemet for lite tydelig for folk – uansett hvor høye tallene blir.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!