Kommunereform:

Tror det blir nedleggelser

Færre og større kommuner vil ikke bety mer demokrati, bedre service og lavere kostnader. Tvert imot, hevder professor Morten Øgård.

Professor Morten Øgård er professor ved Institutt for statsvitenskap- og ledelsesfag på Universitetet i Agder.Foto: NICOLAI PREBENSEN / N247.NO

Det vil ikke være penger til alt i avtalen

MORTEN ØGÅRD
pluss

De første folkeavstemningene i forbindelse med kommunereformen har begynt å tikke inn. Tendensen er klar: Byene vil gjerne bli større, folk i nabokommunene vil helst ikke bli en del av byen.

Råkjør

– Dette overrasker ikke meg. Folk liker lokaldemokratiet sitt. De liker at de nesten kan gå og ta på ordføreren sin. Det har vært et råkjør for å slå sammen kommuner. Det reagerer folk på ved å si nei, sier Morten Øgård, professor ved Institutt for statsvitenskap- og ledelsesfag på Universitetet i Agder.


1.000 får en telefon fra Opinion

Neste uke begynner meningsmålerne i Opinion å ringe rundt til 1.000 ålesundere. Målet er å finne ut hva folk mener om kommunereformen.


Han har lenge hevdet at innbyggerne sin påvirkningsevne vil bli betydelig redusert i en storkommune.

Øgård tror også at sammenslåinger vil føre til at mange mister jobbene i distriktet.

– Men i flere av intensjonsavtalene står det at ingen skal sies opp, at ikke noe skal legges ned – for eksempel skoler.

– Intensjonsavtalen er ikke noe juridisk bindende dokument. Det er klart at det vil bli nedleggelser, og mange arbeidsplasser forsvinner. Det står i mange avtaler at alle skal ha alt. Men det vet vi ikke kommer til å gå, svarer Øgård – og viser til erfaringer fra Sverige.

Kan du svare? Få svar på det du lurer på om kommunereforma

– Så kommunestyret i den nye kommunen kan endre på intensjonsavtalen?

– Ja, på første møte. Og det må de jo gjøre, for det vil ikke være penger til alt i avtalen.

– Nå er det lav valgdeltakelse i folkeavstemningene rundt om, er ikke det et problem?

– Det er helt klart utfordrende. Men det er ikke uvanlig ellers i Europa. I Storbritannia er de for eksempel nede i 15–19 prosent deltaking ved lokalvalg. Flere kommuner i Norge hadde under 50 prosent deltaking ved siste kommunevalg.

Les flere saker om kommunereforma.

Øgård tror den lave deltakinga vil føre til at flere politikere ikke følger velgernes råd. Det mener han ikke styrker demokratiet.

Sjukehus

– Hva er erfaringa til institusjoner som er slått sammen?

– De er ikke gode. Ett felles sjukehus i Oslo skulle gi 800–900 millioner kroner i årlige besparelser. Det har gitt over tre milliarder i årlige merkostnader, sier Morten Øgård.