Tema

torsdag 16.11 2017

– Dersom ein skal byrje å lappe på dette, det ville vere ei tragedie

– Mange har vore redde for å køyre over brua. Så det er bra at denne rapporten no blir offentleggjort.

torsdag 09.11 2017

Leiar, fredag 10.november:

«Må syne større ansvar for å ta vare på verdiane»

Ein har meir moro når ein får byggje nytt og klippe snorer enn når ein skal halde ved like og drive med inspeksjonar. Det er lett å forstå.

fredag 29.09 2017

Mr. Nordøyvegen på plass då første spade vart sett i jorda

Oddbjørn Vatne himlande glad

– Det har vore mange opp og nedturar. Men no kan ikkje noko stoppe dette prosjektet, seier Oddbjørn Vatne og gliser mot sola.

fredag 01.09 2017

Har ikkje pengar til 20 metersbru

Fylket har ikkje pengar til ny Nerlandsøybru med 20 meter seglingshøgd.

fredag 11.08 2017

– Stopp reparasjonsarbeidet og bygg nye bruer

Tidlegare samferdsleminister og kommunalminister Liv Signe Navarsete er klar i sin tale etter å ha besøkt Utvik torsdag kveld.

onsdag 02.08 2017

Tungtrafikk skal gå over Taftasundet når Ellingsøytunnelen stenger:

– Tåler Taftasundbrua dette?

Taftasundbrua har blitt oppgradert for å tåle 60 tonn totalvekt mot 42 tidligere. – Hvordan kan de plutselig gjøre det, spør Norges transportarbeiderforening.

torsdag 08.06 2017

Skubbar Herøy-bruer ut i tid

Prøver å kjøpe meir tid til bruer

Fem år er snart gått sidan sjokkmeldinga om at Nerlandsøybrua og Remøybrua berre hadde fem års levetid att. No fryktar Bjarne Kvalsvik bruene blir skubba langt ut i tid.

tirsdag 09.05 2017

Store bruaksjonærar seier frå seg priskompensasjon på fleire millionar

Kuttar nedbetalingstida på Sykkylvsbrua

Endeleg ei gladmelding om Sykkylvsbrua: No blir nedbetalingstida kutta med minst eit halvt år.

mandag 06.03 2017

Forfaller for milliarder

Tunneler, bruer, ferjekaier og veger i fylket har et etterslep på vedlikehold på nær seks milliarder kroner.

tirsdag 13.09 2016

Fefast skal velje nytt styre

Bruselskapet Fefast har kalla inn til ekstraordinær generalforsamling 21. september. Der skal det veljast nytt styre.

onsdag 08.06 2016

Åpner Rauma bru for mjuke trafikanter

Statens vegvesen vil åpne brua for gående og syklende alt onsdag kveld.

tirsdag 07.06 2016

Folk i harnisk over bru-stenging

Refser Vegvesenet i bru-saken

Bru-stenginga kom som et sjokk. Det vil få dramatiske konsekvenser for handels- og turistnæringen på Åndalsnes.

fredag 29.01 2016

Disse ferjesambandene er stengt

Flere ferjesamband og veger var stengt på grunn av ekstremværet Tor. Lørdag morgen er det meste åpnet igjen.