TEMA

mandag 06.11 2017
19:14

Prisheidra bygg har stått tomt i mange år:

Norddal klarer ikkje å kvitte seg med denne skulen

Tafjord skule og barnehage er berre drygt 20 år gamal, har fått byggeskikkpris, og har stått tom i mange år.

søndag 29.10 2017
18:55

Kvar skal Volda og Hornindal-elevar gå?

– Byggjer ny skule uansett

– Vi kan ikkje gå inn i ein ny kommune med å starte ein skulestrid. Vi må bruke fornuft og samarbeid.

torsdag 05.10 2017
23:30
fredag 28.07 2017
19:30

Den usynlege mobbinga:

«Baktaling og utfrysing øydelegg kvardagen til mange. Kva kan gjerast?»

Som medmenneske, foreldre og lokalsamfunn må vi gjere alt vi kan for å hindre at slikt ugras får vekse. Men korleis?

torsdag 01.06 2017
21:01

Studentar på sjøtokt – leik og læring under segl

– Her vert teori gjort om til rein og skummande praksis, gliser høvedsmann Ola Einang frå bakskuten.

mandag 15.05 2017
14:04

Ny rektor ved Ørsta-skule

Vidar Nupen blir ny rektor ved Velle skule i Ørsta.

tirsdag 02.05 2017
19:06

Fjord1 vil ikkje ta med små skulebarn som reiser åleine frå Liabygda

Små barn må ha følgje

Ferja mellom Liabygda og Stranda kan ikkje ta på seg å frakte små skulebarn som reiser åleine.

fredag 07.04 2017
15:11

Føreslår å leggje ned Liabygda skule:

5-åringar må med ferja

Liabygda skule kan bli lagt ned allereie frå hausten av. Då må borna reise med ferje til Stranda.

lørdag 25.03 2017
07:00

Kuttar tilbod for elevar i Vanylven – ordføraren vil ha omkamp:

Fryktar følgjer av skulekutt

For få søkjarar gjer at fylkespolitikarane kuttar tre tilbod ved den vidaregåande skulen i Vanylven. No vil ordføraren be om at saka blir teken opp att.

torsdag 26.01 2017
21:57

Misjonstivoli på Møre

Skapte eit lite stykke Afrika

Med lukta frå afrikansk mat, Afrika-inspirerte motar og kunst av høg kvalitet vart Møre Ungdomsskule i kveld eit lite stykke Afrika.

onsdag 14.12 2016
10:12

Sykkylven

Sjekk prisen på desse gamle skulane

Endeleg har det lukkast Sykkylven kommune å selje dei to gamle skulebygga i Ramstaddal og i Hundeidvik.

søndag 27.11 2016
21:06

«Rasmus på loffen» 600 gonger:

Har spelt same førestilling 600 gonger

lørdag 03.09 2016
01:00

Skal kjempe for Stranda vgs

Det blinkar eit raudt lys for Stranda vidaregåande skule. Norconsult føreslår å flytte fleire klassar frå Stranda.

torsdag 01.09 2016
13:35
torsdag 18.08 2016
22:48

Utdanning:

Skal hjelpe elevar og lærlingar med vanskar

Nytt tilbod for å hjelpe elevar og lærlingar med spørsmål som gjeld vidaregåande opplæring på skule eller i lærebedrift.

torsdag 21.04 2016
14:02

Elevar demonstrerte for storhall

«Vi er framtida!» og «Høyr på Oss!». Det var meldinga då elevane ved Ørsta ungdomsskule demonstrerte for å få nytt idrettsanlegg nærmast muleg skulen.

onsdag 06.04 2016
18:46

Vestnes

Mistenker at brannen i den gamle fylkesskulen var påsett

Politiet har tre unge personar de ønskjer å snakke meir med.