Møre og Romsdal får 17,6 millioner kroner i såkalte LAM-midler i år

De unges pengebinge

Alle kommunene på Sunnmøre kan forvente en god økning i såkalte LAM-midler fra kulturdepartementet i år, noe leder i Møre og Romsdal idrettskrets, Kåre Sæter, er særdeles fornøyd med.

Støtte til de unge: Staten, representert ved kulturdepartementet, har fordelt årets LAM-midler til idretten. Og Møre og Romsdal får til sammen 17,6 millioner kroner til fordeling blant fylkets mange idrettslag som driver med aktiviteter for unge mellom seks og 19 år. 725.000 kroner går til Ørsta kommune, som dette bildet er fra. Arkivfoto 

Takknemlig: Idrettskretsens leder Kåre Sæter er godt fornøyd med økningen i LAM-midler i år. Som vil komme ungdommen til gode i fylkets mange idrettslag. 

LAM-midlene
 • Her er lista over hvor mange kroner hver enkelt kommune på Sunnmøre kan forvente seg i LAM-midler for 2017.
 • Ålesund 3.048.210 kr
 • Ørsta 725.370 kr
 • Sula 645.609 kr
 • Ulstein 630.560
 • Volda 629.432
 • Giske 621.155
 • Haram 619.897
 • Herøy 617.016
 • Sykkylven 547.037
 • Hareid 343.874
 • Skodje 325.438
 • Stranda 291.201
 • Vanylven 198.649
 • Sande 159.521
 • Ørskog 155.383
 • Norddal 116.255
 • Stordal 79.008
Sport

Forkortelsen LAM står for Lokale Aktivitetsmidler, og det er rett og slett en del av tippeoverskuddet som nå går tilbake til idretten. Og det er idretten i de yngre årsklasser som blir tilgodesett med penger gjennom LAM.

– Midlene skal fordeles til barn mellom 6 og 19 år som er medlem av et idrettslag, altså er det de aldersbestemte grupper som her får et godt økonomisk håndslag, opplyser Kåre Sæter.

– Fylket blir tilgodesett med hele 17,6 millioner kroner totalt, noe som er en solid økning fra i fjor. Og aller best ut kommer idretten i Ålesund, som vil motta over tre millioner kroner til kommunens idrettslag, forteller Sæter.

Kriteriene

– Hva er kriteriene for å få slik støtte?

– Det er sjølsagt viktig å ha en aktiv yngre avdeling. Klubber som kun driver med «voksenidrett» vil ikke få noe som helst fra LAM-midlene.

– Hvem skal sørge for en rettferdig fordeling i de enkelte kommunene?

– Her har departementet bestemt at hver enkelt kommunes idrettsråd får jobben med å fordele midlene mellom de forskjellige idrettslagene. Og det er faktisk gode penger å hente for idrettslagene her. Min egen klubb Valder fikk for eksempel over 250.000 kroner i fjor. Og som sagt – disse pengene er øremerket barne- og ungdomsidretten i hver enkelt klubb.

– Hvordan skal dere kontrollere at pengene ikke går til å lønne spillere og trenere i eksempelvis en fotballklubb?

En tillitssak

– Dette går på tillit til at lederne er seg sitt ansvar bevisst. Samt at klubbene som får tilskudd skal sende inn rapport om hva midlene blir benyttet til.

– Skal den enkelte klubb søke om å få LAM-tilskudd?

– Dette varierer fra kommune til kommune. Jeg vet at Ålesund idrettsråd har hatt tradisjon for å be idrettslagene i Ålesund om å sende inn en søknad, mens andre kommuner bare fordeler midlene ut fra de idrettslagene som er registrert i kommunen og som er medlem av idrettsforbundet, opplyser Kåre Sæter.

Summene er fordelt pr. kommune ut fra hvor mange barn/unge mellom 6 og 19 år som bor i den enkelte kommune. Ålesund topper suverent, siden kommunen har flest innbyggere – og flest unge i den aldersgruppen. Ålesund hadde ved utgangen av 2016 hele 8102 innbyggere i aldersgruppen 6–19 år.