Idrettskretsleder Kåre Sæter er skeptisk til den nye organisasjonsmodellen i norsk idrett

– Altfor sentraliserende

– Det er viktig å ta vare på lokaldemokratiet innen norsk idrett. Slik den nye modellen legger opp til blir det altfor sentraliserende. Alt skal styres fra Ullevaal.

Skeptisk: Idrettskretsens leder Kåre Sæter, her som speaker under Tinestafetten på Valdervoll i mai, er kritisk til forslaget om en langt sterkere sentralisering av norsk idrett. – Det legges opp til at det meste blir styrt fra Ullevaal stadion. Vi må ikke ødelegge for lokaldemokratiet i norsk idrett, det kan ødelegge for folks engasjement og dugnadsånden, advarer Sæter.  Foto: Jarle Mordal

Sport

Kåre Sæter er leder av Møre og Romsdal Idrettskrets. Han er klar på at den nye organisasjonsmodellen for norsk idrett i enda større grad blir styrt fra Norges Idrettsforbunds lokaler på Ullevaal stadion hvis forslaget bankes igjennom.