Sture Fladmark i dialog om å bli Herd-trener

Herd mistet trener Thomas Pedersen til Brattvåg rett etter nyttår, og står uten hovedtrener. Men det varer neppe lenge.

HERD-AKTUELL: Sture Fladmark hopper av trenerjobben i Giske IL for å trene Herd?  

Sport

Sture Fladmark var Thomas Pedersens trenerassistent i fjor, i tillegg til å trene Giske IL. Han takket egentlig nei til å fortsette i Herd, samtidig som han har skrevet under for en ny sesong som Giske-trener. Men nå kan han bli Herds hovedtrener.