Ørsta fekk anka avvist og får ikkje rykke opp: – Nedslåande

Ørsta Handball blir verande i 3. divisjon også kommande sesong.

Status quo: Ørsta får ikkje rykkje opp til 2. divisjon i handball.  Foto: Espen Langeveld

Sport

Handballsesongen blei stopp før den blei ferdigspelt. På dette tidspunktet leda Ørsta si avdeling i 3. divisjon, men kunne framleis bli tatt igjen. Likevel vart dei kåra til vinnar av Norges Håndballforbund (NHF).