Volda søkte om 700.000 kroner i kompensasjon - får utbetalt under 50.000

Volda VTI Fotball håper at søknaden kan få ei ny vurdering.

Volda VTI Fotball fekk mykje mindre i støtte enn kva dei håpet på.  Foto: Jarle Mordal

Sport

Klubben fekk fredag svar på søknaden sin i krisepakken frå Lotteri- og stiftelsestilsynet for arrangørar i frivilligheita som har avlyst, stengt eller utsett arrangement i perioden 5. mars til og med 30. april. Totalt hadde Volda søkt om 703.973 kroner i støtte, men får berre utbetalt 42.511 kroner.