TIL får kritikk av sin egen kontrollkomité

Mener TILs toppsatsing ikke framstår som bærekraftig.

Trond Skogly er leder av TILs kontrollkomité.  Foto: Andreas Isachsen

fotball

Tirsdag kveld omtalte iTromsø nyheten om at TIL går med underskudd på 7,5 millioner i 2017.

– Publikumsinnktene gikk kraftig ned og var en stor medvirkende årsak til underskuddet. Økte reisekostnader var også en stor del. Der har vi fått en forbedret avtale som gir oss mer i 2018. Vi hadde også økte utgifter på spiller- og trenersiden som var en betydelig årsak til underskuddet, sier TIL-direktør Stig-Arne Engen.

En del av beløpet har klubben allerede hentet inn gjennom en rekke spillersalg etter nyttår.

Klubbens egen kontrollkomité anbefaler i årsberetningen før årsmøtet tirsdag at regnskapet godkjennes. Videre skriver de følgende:

– Kontrollkomiteen vil (likevel) uttrykke sin bekymring for klubbens konsoliderte tall som viser et stort underskudd for 2017 med en tilsvarende reduksjon av klubbens egenkapital. Deler av underskuddet kan tilbakeføres til ekstraordinære omstendigheter.

– Likevel konstaterer vi at klubben på tross av et omfattende og systematisk arbeid med kostnadsreduserende tilbake ikke virker å ha klart å tilpasse kostnadsnivået til det inntektsnivå klubbens aktiviteter p.t. genererer. Sportslige utfordringer må slik kontrollkomiteen ser det løses innenfor de økonomiske rammene klubben har til disposisjon.

– Driften av klubbdelen er sunn, mens toppsatsingen p.t. ikke fremstår som bærekraftig. En solid økonomi i klubbdelen av en forutsetning for å være i stand til å gjennomføre de siste års vedtatte satsinger på egen hall og jente/dame-fotball, skriver komiteen.

Kontrollkomiteen i TIL består av leder Trond Skogly og medlemmene Bente Ødegaard, Børge Brunes og Berit Haugan.