Rådmannen anbefaler kjøp:

Dette må kommunen betale for «Siffen» – SIF/Hessa skal betale leie

Rådmannen innstiller overfor bystyret at det fattes vedtak om kjøp av "Siffen".

KJØP: Rådmannen anbefaler at kommunen kjøper "Siffen".  Foto: Helge Skuseth

fotball

I juni skrev Sunnmørsposten at kommunen var enige med grunneierne av «Siffen» om en kjøpesum for idrettsanlegget, men kommunen vil da ikke avsløre prisen. I rådmannens innstilling til bystyret kommer nå prisen fram: