Bekrefter konflikt mellom AaFK og Fredriksen

Trond Fredriksen øns­ker ikke å fort­set­te i AaFK i ei ny stil­ling.

Det er over ei uke siden Trond Fredriksen fikk sparken som hovedtrener i AaFK, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet om hva fremtiden bringer. Men Fredriksen har gjort det klart at han ikke ønsker å fortsette i klubben.  Foto: Staale Wattø

fotball

Tirs­dag i for­ri­ge uke gikk AaFK ut med at de had­de starta pro­ses­sen med å av­vik­le Trond Fredriksens ar­beids­for­hold som ho­ved­tre­ner. Klubben ga ut­trykk for at de øns­ket å be­hol­de han vi­de­re i en an­nen po­si­sjon, mens Trond Fredriksen selv ikke har ut­talt seg til me­dia om det som har skjedd.