Han fikk fornyet tillit som styreleder i AaFK

Hele styret i AaFK blir sittende etter tirsdagens årsmøte.

AaFK-styret blir likt som det var i fjor. Det betyr at det består av Ivar Nesset (f.v), Jan Petter Hagen (leder), Maria Elena Kvalen, Eivind Syversen og Kristin Grung (nestleder). Jon Ketil Gjørtz og Hans Ove Holmøy er også med i styret.   Foto: Marius Simensen

fotball

Det var styreleder Jan Petter Hagen som innledet årsmøtet med å fortelle om et krevende økonomisk år i 2018 etter nedrykket. Inntektsbudsjettet gikk ned med rundt 20 millioner kroner, mens kostnadsnivået ble tatt ned med rundt 30 prosent, sa Hagen fra talerstolen.

Han brukte muligheten til å si at det også i 2019 kom til å bli tøffe tak økonomisk, men at man har et sterkt nok budsjett til å sikte mot opprykk.

– I 2019 står målet om opprykk samtidig som vi skal bygge klubb, organisasjon og kultur. Målsettingen om at vi skal være en stabil toppklubb ligger fast, men da må vi utvikle det økoniske fundamentet, understreket Hagen.

Budsjetterer med overskudd

Daglig leder Geir S. Vik presenterte et overskudd til medlemmene, som Sunnmørsposten omtalte mandag. Han sier at klubben må sørge for at det blir et nytt overskudd i 2019, som det også budsjetteres med på nesten en halv million kroner.

Vik fikk blant annet spørsmål fra salen om lønnsnivået i klubben, ettersom det vil bli litt økt fra 2018 til 2019. Til det svarte AaFKs daglige leder at summen i år deles på flere spillere enn det som var tilfellet i fjor. I tillegg har klubben økt bemanningen i utviklingsavdelingen.

Vik fikk også spørsmål om det var ledige lønnsmidler til sommerens overgangsvindu, hvis klubben ønsket å forsterke seg. Svarte på det var at det i tilfelle måtte en spiller ut for å frigjøre lønnsmidler.

Ny tillit til styrelederen

AaFKs daglige leder informerte også årsmøtet om hva som var status for det mulige samarbeidet med Fortuna på damefotball. Status der er at Fortuna skal flytte inn på Color Line stadion med sin administrasjon.

Ifølge Vik skal klubben ta stilling til et samarbeid med Fortuna i høst.

Styreleder Jan Petter Hagen var på valg sammen med styremedlemmene Ivar Nesset og Jon Ketil Gjørtz. Alle tre fikk fornyet tillit, som betyr at samme styret blir sittende. Maria Elena Kvalen, Eivind Syversen, Kristin Grung og Hans Ove Holmøy sitter også i styret.