Selv om det fra sentralt hold er åpnet for at treninger kan gjenopptas under strenge forutsetninger og regler, må klubbene vente til kommunene har konkludert.

Selv om det fra sentralt hold er åpnet for at treninger kan gjenopptas under strenge forutsetninger og regler, må klubbene vente til kommunene har konkludert. Foto: Jan Inge Haga

Helsedirektoratet åpner for treninger, men det er kommunen som har siste ord

I Stavanger skal avgjørelsen tas onsdag ettermiddag.