Helsedirektoratet åpner for treninger, men det er kommunen som har siste ord

I Stavanger skal avgjørelsen tas onsdag ettermiddag.

Selv om det fra sentralt hold er åpnet for at treninger kan gjenopptas under strenge forutsetninger og regler, må klubbene vente til kommunene har konkludert.  Foto: Jan Inge Haga

fotball

Etter at Norges Fotballforbund besluttet å innstille all breddefotballaktivitet i forrige uke, anbefaler Helsedirektoratet nå idretten om å trene organisert igjen – så lenge smittevernsreglene opprettholdes.