Kommentar: Har Start glemt sin egen historie?

Å kalle avtalen med kommunen for urettferdig er historieløst av Start, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

Sparebanken Sør Arena og Starts leieavtale er et stadig tilbakevendende tema.  Foto: Bjorvand, Jim Rune

fotball

Kristiansand: Igjen er Start et politisk tema i Kristiansand. Igjen er det penger det handler om.