Sotra SK trekker seg frå Øygarden-samarbeidet

Etableringa av Nest-Sotras arvtakar er ikkje kome langt nok til at Sotra ønskjer å vera ein del av Øygarden FK.

SKEPTISK: Dan Christensen, dagleg leiar i Sotra SK, meiner det nye Øygarden-prosjektet først og fremst er eit namneskifte på Nest-Sotra.  Foto: Rune Sævig

fotball

– Me ser ikkje at samarbeid har ei hensikt før me veit om Øygarden FK vert det som det er tiltenkt å verta, seier Dan Christensen, dagleg leiar i Sotra SK.